نره خر


هادی خرسندی


• از پس عمری، این در و آن در
با زن بسیار، رفته به بستر

دخترکان را، برده به غارت
وعده ی عقد و، هتک بکارت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰


 از پس عمری، این در و آن در
با زن بسیار، رفته به بستر

دخترکان را، برده به غارت
وعده ی عقد و، هتک بکارت

تخم درشت و، زیپ گشاده
هم نگذشته، از خر ماده

تازه به فکر، وصلت رسمیست
«همسر من کو؟، لایق من کیست؟»

نره خر آمد، با ذکر راست
یک زن خوب و، باکره میخواست!

هادی خرسندی