با شعرِ شکوه میرزادگی - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : سیما آزادیخواه

عنوان : درود
درود بر تو بزرگ زن ایرانی ترا سپاس
٣٣۰۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣٨۹