اندوهِ تازه


مهدی فلاحتی


• - چرا جهان خالیست ،
و هیچکس با ما نیست ،
و من روایتِ خویشم به سوی لحظه ی اعدام ؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱٣ می ۲۰۱۰


 
- چرا جهان خالیست ،
وهیچکس با ما نیست ،
ومن روایتِ خویشم به سوی لحظه ی اعدام ؟
   
- نه این
          حضورِ تو باشد ،
که مردمانِ سرافکنده دربرابرِ خود را
درونِ روزن بُرده ست ؛
به عمقِ پچ پچِ اطراف
اگر که خیره شوی ،
جهانِ خالیِ انسان
                      جهانِ ترس
می بینی
و آنچه در ضیافتِ انسان و سایه اش است ،
همان همیشه خنجرِ کهنه ست
                                     در سینی .

سپیده چون که برآید ،
دوباره جانِ من اندوهِ تازه خواهد داشت
و شلیکِ کینه    یادِ تو را باز
چون نقشِ هرستاره ی دیگر
درآسمانِ خاطرِ من
                         خواهد کاشت .
\
www.mehdifalahati.com