انتخاب یک تاکتیک با کدام اخلاق


مارال سعیداخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ -  ۴ مارس ۲۰۱۰


این نوشتار تعمّقی است بر سخنان آقای ف – تابان در جشن سالگرد جنبش فدائیان در شهر بن
متأسفانه به مشروح سخنان ایشان دسترسی نداشته و به گزارش آقای علی صمد پوری از این مراسم بسنده کردم.

در گزارش می خوانیم: "... از نظر ایشان (ف – تابان) انتخابات آزاد در مرحله فعلی می تواند شعار اصلی جنبش دمکراتیک باشد. انتخابات آزاد ظرفی است که گرایشات مختلف جنبش را همراه می کند و ... انتخابات آزاد در حکومت فعلی انجام شدنی نیست. ..."
ایشان اعلام نمی دارند بر مبنای کدام تحلیل و با کدام استدلال به این نتیجه رسیده اند که در شرایط کنونی مخرج مشترک نیروهای سیاسی اپوزسیون ایران "انتخابات آزاد" است. بیان این مطلب در حالی صورت گرقته که ایشان خود اعلان می داشته اند: "... انتخابات آزاد در حکومت فعلی انجام شدنی نیست." به دیگر سخن یعنی انتخاب یک تاکتیک در عین آگاهی به بی ثمر بودن آن!
جای پرسش است که آقای تابان در بحثهای اقنایی با متحدین بلقوه ی این تاکتیک چه خواهند گفت؟
۱/ آیا این یک تاکتیک کاربردی برای جنبش عملا ً موجود مردم ایران است؟
۲/ آیا با به اجرا گذاردن این شعار، می خواهیم با حکومت جمهوری اسلامی وارد یک تعامل سیاسی بشویم؟
ایشان قبلا ً به این سوآلات پاسخ گفته اند "انتخابات آزاد در حکومت فعلی انجام شدنی نیست."
پس آقای تابان بدنبال چیست که این امر محال را ظرفی برای همراه کردن گرایشات مختلف جنبش می نامد؟ در حالیکه ایشان بدرستی می داند، نیرو گذاشتن در این زمینه، پراکندن تخم توهم در میان مردم و نتیجه همانا سردرگمی و اتلاف نیرو خواهد بود.
اگر آقایان موسوی و کروبی و خاتمی اعلام می دارند که مطالبه ی اصلی "جنبش سبز" انتخابات آزاد است، صرفا ً بدین خاطر است که آنها به وضوح گفته اند که خواهان به اجرا در آمدن چنین مطالبه ای در چارچوب قانون اساسی موجود هستند. در حالیکه بخش دیگری از شرکت کنندگان این جنش که آقای تابان نیز در آن شرکت فعال دارند به درستی می دانند که گره اصلی، همانا قانون اساسی جمهوری اسلامیست و بدون اصلاحات اساسی در آن، انجام هرگونه اصلاحات دمکراتیک در ساختار اداره ی کشور غیرممکن است. لذا بیان اینکه "انتخابات آزاد" میتواند مطالبه ی اصلی جنبش دمکراتیک مردم ایران باشد در خوش بینانه ترین حالت پاشیدن خاک در چشم بخش بزرگی از شرکت کنندگان این جنش است که نظری خلاف نظر آقایان موسوی، کروبی و خاتمی دارند.
آقای تابان با بیان این نظریه، خواسته یا ناخواسته کل جنبش دمکراتیک مردم ایران را "جنبش سبز" می بینند. در حالیکه "جنبش سبر" بخشی از جنبش دمکراتیک مردم ایران (جنبش رنگین کمان) است.
آری می توان اعلان داشت: ما علیرغم آنکه معتقدیم مطالبه ی "انتخابات آزاد" در چارچوبه ی قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی، درخواستی غیر عملیست. ولی از نیروهای طرفدار این شعار حمایت می نمائیم. اما این اعلان متفاوت است با اعلان اینکه "انتخابات آزاد" مطالبه ی محوری جنبش دمکراتیک مردم ایران است.
شاید آقای تابان با بیان این مطلب خواسته اند نیروهای بلقوه ی جنبش دمکراتیک مردم ایران (جنبش رنگین کمان) را گرد یک میز جمع نمایند. ولی متأسفانه باید گفت: ایشان با داشتن حسن نیت دچار یک بی اخلاقی سیاسی گشته اند. چرا که ایشان، دیگران را به جمع شدن حول شعاری فرا می خوانند که خود به آن باور ندارند.