لشکر کشی حکومت علیه مردم - جمشید طاهری پور

نظرات دیگران
  
    از : ناصر مستشار

عنوان : حکومت ایران کنونی یک روزه اسلامی نشده است که بتواند یک روزه سکولار شود!
نیروهای اسلامی بیش از ۱۰۰ سال است که تلاش میکرده اند تا حکومت ایران را تصاحب کنند که بالاخره در انقلاب ارتجاعی و اسلامی ۵۷ با یاری نیروهای غیر اسلامی بدان دست یافتند! سید جمال اسد آبادی از آغاز در فکر اتحاد اسلامی ممالک مشرق بود. اما در مقابل نیروهای اسلامی در ایران ما هرگزجریانات غیر مذهبی نیروی راستین سکوکلار و لائیک نداشته ایم تا از مواضع خود بدرستی دفاع نمایند .بدین خاطر انها در انقلاب ۵۷ براحتی به زیر پرچم نیروهای اسلامی کشانده شدند.اگر نیروهای سیاسی ایران در دوره شاه با فراست و هوشیاری به مبارزه دمکراتیک برای یک حکومت سکولار و لائیک روی آورده بودند نه کمونیستی ،آنگاه ما در حال حاضر می توانستیم به قدرت گیری دولت سکولار خوشبین باشیم!اگر نیروهای اسلامی در سال ۵۷ قدرت سیاسی را تصاحب کردند نتیجه تلا شهای شبانه روزی آنها بود که در مقابل آنها ،نیروهای غیر مذهبی دست به هیچ تلاش روشنگری در مورد فاجعه اسلامی شدن حکومت هیچ کار درستی از خود نورزیدند!ضدیت با استبداد شاه همه نیروهای مذهبی و غیر مذهبی را به غلط همه نیروهای سیاسی را بایک دیگر متحد ساخته بود که بعد از قدرت گرفتن ملاها بسیاری از فجایع روشن روشن شد.
۲۱۷۴۵ - تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣٨٨       

    از : نیاز

عنوان : اسلام سیاسی یا ابزاری
بله اسلام غیر سیاسی هم وجود دارد. آنهم اسلام بیشتر مادر بزرگها و پدر بزرگهای ماست که برای خودشان یک تفسیری از اسلام داشتند که نه بر اساس خواندن و فهمیدن قران بود و نه شناخت اسلام. نمونه های بسیار دیگری هم از اسلام غیر اسلامی هست،مانند اسلام آیت الله بروجردی که اکنون در زندان میباشد. اینکه اسلام واقعی چیست از نقطه نظر علمی و آکادمیک یک چیز است اما از جنبه استنباط شخصی چیز دیگر. کمتر کسی اول قران یا انجیل را خوانده و فهمیده و بعد مسلمان یا مسیحی شده. چنانکه هزاران شاخه از مسیحیت هم در همین امریکا وجود دارد و هرکسی استنباط خودش را دارد و زور چپان بنده و شما هم نیست که نظر شخصی کسی را عوض کنیم که بزوز خشونت و جنگ در اسلامش ببیند یا صلح. همانکه مولوی در داستان موسی و شبانش گفته است برداشت هرکسی همان است که خود فکر میکند. منظور از اسلام سیاسی استفاده ابزاری سیاست از دین است و همه دین ها ی ابراهیمی این پتنسیال خشونت وجود دارد حتی در مسیحیت. بله استفاده ابزاری از دین برای قدرت طلبی و نژاد پرستی همیشه بوده و بنا به سطح فرهنگ جامعه و ژئوپولیتیک محل ودلایل بسیار دیگر کمتر یا بیشتر است. جنایات بنام مسیحیت در قرون وسطی را کسی نمیتواند تکرار کند، اما امروز مسیحیت به مقدار زیادی، آنهم نه به میل خودش که با زور مدنیت به کلیسا و حیطه شخصی برگشته است. این رفرم ها و تجربه ها را دنیای اسلام تازه دارد میکند.
۲۱۷۱۷ - تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣٨٨       

    از : پ پیمان

عنوان : چند نکته برای به فکر واداشتن آقای پیرو خط امام دیروز و دمکرات ضد استبداد دینی سبز امروز
آقای طاهری پور
عدم برخورد فعال نهضت سبز در روز ۲۲ بهمن سالروز فاجعه ملی ایرانیان شما و همفکران شما را گیج کرده است.
آقای طاهری پور به گمان من شما به نقش رهبران پشت برده نهضت سبز کم بها می دهید. یکی از این رهبران پشت پرده که در حال عیش و نوش با رهبر است ( آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی ) نمی خواستند این بار با اهرم نیروی مردم به امامشان فشار بیاورند. اگر امام عظیم الشان به برخی از خواسته های اینان تن ندهد. مطمئن باشید که اهرم های فشار به راه می افتد و دوباره چون ۱۳ آبان و روز قتا امام شیعیان شعار مرگ بر دیکتاو ( ی ) خیابان های تهران را فرا خواهد گرفت.
دوم شما برخی اصطلاحات از جمله اسلام فقهتی و اسلام سیاسی را نام می برید. آقای طاهری پور مگر اسلام غیر سیاسی و غیر فقاهتی هم داریم؟ مسلمانان یک قرآن دارند که همه چیز در آن می توان یافت؟ فقاهتی، غیر فقاهتی، ثانوی، راستین، غیر راستین، محارب، مفسد، کافر، مشرک، گمراه، فتنگر، جاسوس و...
لطفا" حوصله کنید یکبار قرآن را از اول تا آخر بخوانید تا ببینید در این بقالی پیغمبر اسلام و یارانش خلفای راشدین همه چیز می توانید پیدا کنید. به همین جهت این تقسیم بندی ساختگی مسلمانان نسل های گذشته را تکرار نکنید. هم اسلام محمد و هم اسلام علی و هم اسلام امام محمد غزالی و هم اسلام ملاصدرا و اسلام کاشانی و هم اسلام خمینی و هم اسلام مطهری و بهشتی و هم اسلام شریعتی و هم اسلام سروش و هم اسلام گنجی و هم اسلام میرحسینی ها و اسلام صد ها از این آدمها یکی هستند و آن قرآن کلام اله است.به همین جهت نباید قرآن را تکه پاره کرد . از گناهان کبیره است. قرآن یک پارچه است و اسلام هم یکپارچه است و همان چیزی است که در قانون اساسی جلوه یافته و نکبت آن را بیش از ۱۴۰۰ سال بویژه در سی ویکسال اخیر در ایران مردم ما با پوست و گوشت و استخوان لمس میکنند.
به همین جهت این جمله شما درست است که باید با تمام قوا برای استقرار حکومت مردم و جدائی دین از دولت آگاهانه و با شکیبائی مبارزه کرد و به روشنگری مردم پرداخت و نشان داد که عقب ماندگی جامعه ایران از کجا سرچشمه گرفته و عقب ماندگی و نا آگاهی روشنفکرانش از جمله شما و من که شیفته جمال منور خمینی شدیم و امروز هنوز برخی ها از لبخند ژوکوند خاتمی بی هوش می شوند از کجا است و چرا هنوز آموزگار بزرگ یکی از اعضای جمهوری خواهان پیرو نهضت سبز مرحوم آیت اله منتظری است.
۲۱۷۰۷ - تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣٨٨