شمشیر جنرال موتورز بر سر کارگران آنتورپ


ادی کاچار - مترجم: بابک کسرایی


• رئیس و روسای جنرال موتورز اعلام جنگ علنی علیه کارگران خودشان کرده اند. بدبختی، ریاضت و بیکاری منتظر نیروی کار جی.ام در اروپا است. تنها یک راه حل هست، کارگران باید در اتحادیه های کارگری خود سازمان بیایند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند در مقابل این حملات مقاومت کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۴ بهمن ۱٣٨٨ -  ٣ فوريه ۲۰۱۰


در ماه ژوئن ۲۰۰۹ از یکی از بزرگترین کارخانه های ماشین سازی جهان، جنرال موتورز، گزارش دادیم که اعلام ورشکستگی کرده. اکنون جنرال موتورز با آغاز برنامه بازسازی خود کارزار وحشیانهِ تعطیلی کارخانه ها و حذف شغل ها را در اروپا آغاز کرده است. اولین تلفات در آنتورپِ بلژیک بود که ۲۶۰۰ نفر در کارخانه وکسهال/اوپل کار می کردند. این کارخانه که مدل های وکترا و آسترا تولید می کرد در چند هفته آینده تعطیل می شود و تولید این مدل ها به سایر کارخانه ها در سراسر اروپا سپرده می شود.
جنرال موتورز اعلام کرد در تلاش برای کاهش ۲۰ درصدی ظرفیتش به علت کاهش تقاضا پس از آغاز رکود اقتصادی، تنها در اروپا ٨٣۰۰ شغل را حذف می کند. آنتورپ با ۲۶۰۰ کارگرش اولین کارخانه ای بود که رفت و در ماه های آینده حملات بسیار دیگری در پی می-آید.
نیک رایلی، مدیر اجرایی اوپل، گفت: "باید یک کارخانه را بیرون بکشیم و متاسفانه آن هم در آنتورپ است" اما او در ضمن اضافه کرد که برنامه بازسازی تمام کارخانه های سراسر اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد. جنرال موتورز (جی.ام) در بریتانیای کبیر، اسپانیا، آلمان، لهستان، اتریش و مجارستان هم کارخانه دارد و از زمانی که شرکت اعلام ورشکستگی کرده و گفته تولید را کاهش می دهد، آینده کارگران در این نقاط نیز نامعلوم است. کارگران آلمان بخصوص نگرانند چرا که حدود ۴۰۰۰ نفر قرار است شغل هایشان را از دست دهند.
واتر کنوپ، دبیر کل سی.اس.سی، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی، گفت تعطیلی کارخانه فاجعه ای برای کارگران بلژیک است. "تعطیل کارخانه مولدی مثل این، جنایت است". اتحادیه ها نگرانی هایی در مورد شیوه برخورد جی.ام ابراز کرده اند. در مورد تعطیلی کارخانه آنتورپ حتی با اتحادیه ها یا دولت بلژیک هم صحبت نشد. این واقعیت نشان می دهد در نظام سرمایه داری کسانی که صاحب وسایل تولید هستند، یعنی طبقه سرمایه دار، قدرت نهایی را دارند؛ حتی بر خود دولت.
بار دیگر مفهوم مارکسیستی مازاد تولید واضح و روشن و عیان شده است. ظرفیت تولیدی در سرمایه داری بیش از توان خرید توده ها می شود. یعنی درآمد کل جمعیت برای خرید کل کالاهای تولیدی کافی نیست. این به این علت است که اقلیتی صاحب وسایل تولید است و بخش عظیمی از ارزش تولیدشده را به عنوان سود تصاحب می کند. این علت تمام بحران های سرمایه داری از جمله بحران کنونی است.
کاهش جهانی فروش ماشین لطمه بزرگی به صنعت ماشین زده است. جی.ام یکی از شرکت های بی شماری است که حملات وحشیانه به شغل ها و شرایط کارگران را در تلاش برای کاهش لطمات خود و دوباره سودآور شدن آغاز کرده است. اما تناقض عجیب اینجاست: وقتی دولت بریتانیا با "طرح خراب آلات" به صنعت ماشین سازی یارانه می داد، این صنعت شاهد احیای موقت بود. این نشان می دهد برای ماشین ، تقاضا هست. اما مردم نمی توانند بدون یارانه از عهده خرید آن برآیند. این مجددا تاکیدی بر این است که چپاول سود جلوی خرید کالاها توسط جمعیت کلی را می گیرد.
اقتصاددانان بورژوا مدعی شدند بیشتر دنیا از رکود بیرون آمده است. در واقع هم در بعضی بخش ها نشان از احیا هست و تولید ناخالص داخلی بعضی کشورها دوباره شروع به رشد کرده است. اما این احیا به نفع کیست؟ بیکاری رو به افزایش است و کاهش مخارج عمومی در برنامه قرار گرفته است. رئیس و روسا دوباره سودآوری می کنند اما درد و رنج کارگران عمیق تر می شود.
رئیس و روسای جنرال موتورز اعلام جنگ علنی علیه کارگران خودشان کرده اند. بدبختی، ریاضت و بیکاری منتظر نیروی کار جی.ام در اروپا است. تنها یک راه حل هست، کارگران باید در اتحادیه های کارگری خود سازمان بیایند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند در مقابل این حملات مقاومت کنند. ما از دوره ای می گذریم که طبقه حاکم فهمیده موقعیت ممتازش در جامعه تحت تهدید است. آن ها می خواهند با حمله به حقوق و شرایط کارگران جای پای خود را محکم کنند. مبارزات رزمنده ی بسیاری در سراسر اروپا در گرفته و کارگران جنرال موتورز باید ببینند که تنها راه دفاع از شغل ها و سطح زندگی شان، مبارزه است. اما پیروزی تنها در صورت اتحاد کارگران به دست می آید؛ ما تنها در کنار هم قدرتمندیم.

منبع: در دفاع از مارکسیسم، وب سایت گرایش بین المللی مارکسیستی (Marxist.com)، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰

babakkasrayi@yahoo.com