بی قراری - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : اشگان ایرانی

عنوان : ترجمه ی شعری از " رابرت گیس " ، شاعر آمریکایی!؟
گمان کنم این شعر یا مضمونی نزدیک به آن را در کلیّات آثار شاعرِ آمریکایی " رابرت گیس " مطالعه کرده باشم. ترجمه ی فارسی آثار بین المللی این شاعر در " کابل " و برگردانِ عربی ی آن ها سال ها پیش در " بغداد " انتشار یافته است. این شاعر در ادامه ی فعالیّت های فرهنگیِ خود اکنون در پُست وزارت به صدور منطقه ای و جهانی تولیداتِ دیگر شاعران و هنرمندان معتبر آمریکایی مدد می رساند. گویا در نظر است که "جُنگی" از کلیّه ی این آثار نیز به زودی در تهران و سایر نقاط ایران منتشر شود. البته الهامِ شاعرانه کارِ خودش را می کند و با این اوصاف این شعر، شعرِ آقای " مهدی فلاحتی " هم هست. در هر حال من که لذّت بردم.
۱٨۵۹٣ - تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨٨