مهاجرانی عزیز، سپاسگزاریم


محمدرضا شکوهی فرد


• موضعگیری شرافتمندانه دکتر مهاجرانی که به باور من در آینده ای نزدیک دیگر اصلاح طلبان هم متخذش خواهند شد، نفعی مهم برای تسریع روند حرکت هدفمندانه جنبش سبز در خود دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۱ مهر ۱٣٨٨ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰۹


موضعگیری صریح دکتر مهاجرانی پیرامون اعدام های دهه شصت که طی آن هزاران تن از فرزندان ملت به قربانگده هایی چون خاوران سپرده شدند، به باور من شایسته تکریم است و مصداقی بر این مهم، که بیش و کم بسیاری از عناصر، جریان ها و گروه های سیاسی منتقد درون ساختاری که رهبری جنبش اصیل سبز را بر عهده دارند، بر خلاف ادعای عده ای خاص، در چارچوب تعاریفی که سیاه وسپید را هم کاسه جلوه می دهند تا از این راه کهنه کسب منزلتی نزد ملت معترض ایران کنند، نمی گنجند.
نشان داد جمیعی از جریان های موثر سیاسی منتقد درون سیستم، اگر چه تاریخا، مرتکب اشتباهاتی در محاسبات سیاسی و ترسیم فرادید های مطلوب کشور شده اند اما، نه تنها موافقتی با وقایع تلخ مذکور نداشته اند بلکه خود را در نهان و حال آشکارا، سرزنش می نمایند که چرا در آن سال ها اسیر جبر شرایط شدند و سکوت بر لب و انفعال بر فعل نشاندند.
این موضعگیری مهاجرانی به زعم من شایسته تمجیدی ملموس و محسوس است و جامعه، سیاسیون، جریان ها و شخصیت های ذی نفوذ منتقد درون و بیرون از کشور باید با تحسین آن، دیگر عناصر مهم اصلاح طلبان را که در دل همین می گویند و بدلایلی اما در بر زبان آوردنش احتیاط بخرج می دهند نیز، تشویق کنند که همچون مهاجرانی ها، سنجاق سکوت از زبان خود باز کنند و صریحا در مورد نه تنها اعدامهای سال شصت و هفت بل دیگر وقایع تلخ همجنس آن از اوان انقلاب تا به امروز اعلام موضع کنند.
مشخصا در این برهه زمانی که جنبش مطالباتی ملت ایران در بزنگاهی اینچنین حساس به طی طریق سریع تری نیازمند است، چنین واگویه هایی از زبان دیگر چهره های شاخص اصلا ح طلبان می تواند، به مثابه عملکرد شاه کلیدی تلقی شود که جمله در های افتراق و جدایی را در عرصه نیروهای اجتماعی و سیاسی درون و بیرون باز می نماید و تن پوش همبستگی را بر پیکر خوش نقش قاطبه جریان های موثر می پوشاند.
موضعگیری شرافتمندانه دکتر مهاجرانی که به باور من در آینده ای نزدیک دیگر اصلاح طلبان هم متخذش خواهند شد، نفعی مهم برای تسریع روند حرکت هدفمندانه جنبش سبز در خود دارد و آن اینکه گشودن این گونه پرونده ها و وارد کردن آن به سفره مطالباتی جنبش، از یکسو دایره اتحاد نیروهای سیاسی اجتماعی دخیل در مبارزه را منبسط می نماید و سبب تحکیم آن می شود، و از دیگر سو موجب نزدیک شدن لایه های مختلف سیاسی اجتماعی متعارض با سیستم به یک اتفاق نظر کلی پیرامون حوادث سیه دهه اخیر در ایران خواهد شد که این در نیک آینده ای که پرده سیاه استبداد پایین کشیده شود و اراده ملی مصمم به مهندسی یک نظام سیاسی خوشایند ملت باشد، می تواند، به مثابه یک امتیاز مهم که تنش های ما بین جریان های سیاسی را فرو خواهد نشاند، عمل کند.
در این میان با کمال تاسف شاهدیم که بر خی جریان های بیرونی که خروجی موجودیت سیاسی شان طی سه دهه اخیر جز بدنامی و انفعال نبوده و خوشبختانه یا متاسفانه کمترین اقبالی نزد ملت ندارند، بر حسب عادت مسبوق خود پروژه های مضحکی چون انگ زنی و اتهام پراکنی را کلید می زنند و به جای تمجید از موضعگیری شرافتمندانمه مهاجرانی ها، ناجوانمردانه در سایت ها و مبادی ارتباطی دیگر خود از این موضعگیری به عنوان اعتراف یاد می کنند.
نباید از سخنان دکتر مهاجرانی این برداشت شود که جبهه اصلاح طلبان زبان به اعتراف گشوده، انصاف نیست انکه بر خی می کوشند، اینگونه وانمود کنند که حضار محترم، دیدید؟ آنچه دیرگاهی نعره می زدیم، تعبیری اینگونه داشت. این گونه تحلیلها قطعا بیش از انکه منشاء از عقل و منطق داشته باشد، ریشه در حب و بغض های سیاسی و غیر سیاسی برخیست که عمدتا زمان را برای ماهیگیری مناسب یافته اند.
به هر روی گرچه زبان و قلمم ذاتا در تمجید بی پیرایه از اشخاص، محافظه کاراست، اما خود را موظف می دانم در کمال صداقت و صمیمیت از دکتر مها جرانی سپاسگزاری نمایم و بر او درود فرستم و امیدوار باشم که بزودی شاهد امتداد و انبساط چنین شفافیت هایی باشیم.

mrshokouhifard@gmail.com