شعرِ حضور


مهدی فلاحتی


• همیشه از تو شروع می شود کلام
و بعد
       سفر به جاده های نرفته ست.... ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۵ مهر ۱٣٨۷ -  ۶ اکتبر ۲۰۰٨


 
 
 
www.mehdifalahati.com
 
 
و تازه من شبیه توام،
اگر شبیه خودم شده ام.
و آن ستاره که افتاد
                         هم
شبیه تو بود
و آن ستاره که جای افتاده را گرفت
                                             شبهای بعد،
هم شبیه تو بود.
همیشه ما شبیه همیم.
 
همیشه از تو شروع می شود کلام
و بعد
        سفر به جاده های نرفته ست....
 
 
واشینگتن – ۲٨ سپتامبر ‏۲۰۰٨‏
                ۷ مهر ۱٣٨۷