چنین است


مهدی فلاحتی


• سخن گفتن از ماهتابی که می تابد اینجا،
سخن گفتن از توست.
هراسیدن از شب،
هراسیدن از گم شدن در بیایانِ بی هیچ فریاد
                                                       باری ،
هراسیدن از لحظه های جداماندن از توست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۵ مارس ۲۰۰٨


 
 
سخن گفتن از ماهتابی که می تابد اینجا،
سخن گفتن از توست.
هراسیدن از شب،
هراسیدن از گم شدن در بیایانِ بی هیچ فریاد
                                                         باری ،
هراسیدن از لحظه های جداماندن از توست.
 
همیشه
         سخن گفتن از تو
هراسیدن از لحظه های جداماندن از توست.
 
و باری ،
چنین است همواره با بودنِ خویش رفتارکردن به تردید
- مانندِ رفتارِ این ماهی کوچکِ سرخ
که می بیند این برکه بی آب ،
امّا به یک قطره بارانِ شاید، امیدی یقین وار بسته ست.
و از دستِ مرگی که می آید و پا به پا می کند باز
خسته ست.
 
 
 
 
واشینگتن – 3 فروردین 1387
 
www.mehdifalahati.com