بهار می رسد!


دکترعارف پژمان


• بهار می رسد ای شاخه تکیده بیا
بهار می رسد ای اشک ناچکیده بیا! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۱ مارس ۲۰۰٨


بهار می رسد ای شاخه تکیده بیا
بهار می رسد ای اشک ناچکیده بیا!
 
  مرا به شط شباویز غم رها کردی
سپید جامه من، همـــــــــــــره سپیده بیا
 
از آن وداع که تاریخ تیــره روزی بود :
نه دل شـــــــکفته، نه آغوشم آرمیده بیا!
 
ترانه ساز خزانم ، ز برگ و بار مپرس
هزار خار به مژگان من خلــــــیده   بیا
 
زدست   مردم نادان چه می کشم بنگر
به پای بی هنران قامتــــــــم خمیده بیا!
 
بیا که قصه غمــــــگین این پرستو را
نه آدمی نه پری دیــــــــده یا شنیده بیا !