کویری


مهدی فلاحتی


• بارانی اگر می بارد
                         این سوها،
از ابری ترسان است و پریشان
                                  - گم کرده مسیر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣٨۶ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷


دور،
دور از دیروز و دور از فردا،
چشمم تا سو دارد
                      - تا سو دارد،
همرنگِ تنم خاک است و کویر.

بارانی اگر می بارد
                         این سوها،
از ابری ترسان است و پریشان
                                  - گم کرده مسیر.

خورشیدی اگر می تابد،
می سوزاند
هرچیزی مانده ست از خُرد و کلان از کودک و پیر.

شب چون آید،
تابوتی از سرما آرَد
تا بردارد
             نعشِ زمان را از روی زمین.

جای پناهی
               هرگز
                      نمی یابی بر
خاکِ سراسر
                عریان کویر.


لندن – ۱٨آبان ۱٣٨۶

www.mehdifalahati.com