از خود فراری - عسگر آهنین

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.