باد دیوانه


م. ساقی


• دیوانه ای بیش نبود باد
گاهی می وزید
گاهی نمی وزید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷


دیوانه ای بیش نبود باد
گاهی می وزید
گاهی نمی وزید
گاهی آنچنان
رفیق بود
و سربراه
که یال ِ خاطراتم را
می جنباند
گاهی
نابکار بود و پلشت
که چشمانم را
خط خطی
و مرطوب می کرد
با این همه
بر من وزید
با این همه
یادش هنور
بر پیکرم ایستاده است.

دیوانه ای بیش نبود باد.