سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
مسعود بیزارگیتی
     پشت گلوگاهم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)
     زخم صدا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
     صدا در گیومه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
     تبعیدی این قاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٨)
     بر استعاره امروز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
     فرصت کلمات
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
     در سطرهای کازرون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
     بارین کوبانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
     گل آفتابگردان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۶ (۹ مارس ۲۰۱٨)
     تزئین می کنم، پس می توانم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)
     آی با کلاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)
     بر این طلسم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوريه ۲۰۱۷)
     برای لقمه ای نان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹۵ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۶)
     نشان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۶)
     قدم رو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۵ (۲۶ می ۲۰۱۶)
     آغاز دیگری ست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۴ می ۲۰۱۶)
     در منتهای بی قراری تحویل می شود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۵ (۲۰ مارس ۲۰۱۶)
     چند اکتاو به
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوريه ۲۰۱۶)
     بدینگونه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوريه ۲۰۱۶)
     سیگار دختر همسایه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۵)
     کارِ سیاه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵)
     حکمت کلمه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     کریم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
     سفر تلخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۴ (۲٣ می ۲۰۱۵)
     خاورمیانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوريل ۲۰۱۵)
     این سرود پنهان و تبعیدی آواز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوريه ۲۰۱۵)
     خاورمیانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹٣ (۴ دسامبر ۲۰۱۴)
     صلیب دغدغه ها و تعلیق ۲
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹٣ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۴)
     "پا به پا می شوند" و سه سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰