سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
کریم سهرابی
     هنوز هم – کریم سهرابی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱۴۰۱ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۲)
     شکوفه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
     در انتظارِ باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹۴ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۵)
     یک دم در زمین چکید و رفت...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوريه ۲۰۱۵)
     شهید کوبانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
     بهار آمد ولی ،این بار هم، بی بار،لیلی جان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٣ (۱٣ اوت ۲۰۱۴)
     یاغی ام، دریا دلی، دل را به وجدان باخته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹٣ (۶ ژوئيه ۲۰۱۴)
     سرَم را ساعتی بر دامنت بگذار ، لیلی جان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹٣ (۱ ژوئيه ۲۰۱۴)
     شکوفه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۱۷ می ۲۰۱۴)
     سَرم را می نَهی بر مَلملِ پیراهنت، یا نه؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۱۲ می ۲۰۱۴)
     یادت به خیر،یادِ تو با ما هنوز هست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ (٨ می ۲۰۱۴)
     می بَری ،تا بکَشانی به سرِ دار، مرا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۲ (۶ مارس ۲۰۱۴)
     تکیده حال تر، از برگِ زردِ پائیزم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۲ (۱٨ ژانويه ۲۰۱۴)
     دلم، ویرانِ ویران است، باور می کُنی یا نه؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲ (٣ دسامبر ۲۰۱٣)
     جانِ جهان، دستِ مرا، مهمانِ گیسویت بکُن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۲ (۲٨ نوامبر ۲۰۱٣)
     حکایت...همچنان باقی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱٣)
     دلِ ویرانِ من از یادِ تو، آزاد نشُد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۲ (۱۶ نوامبر ۲۰۱٣)
     سر به پایت می نهم، در لحظه ی دیدار، مست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۲ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٣)
     من خیسِ هوای دلِ بارانیِ خویشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۲ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
     هوای باغ ندارد،دلِ شکسته ی من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣۹۲ (۷ سپتامبر ۲۰۱٣)
     امشب ،دوباره با من، یادِ گذشته ها کُن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
     شیارِ تُنگِ بلور، است، چاکِ پیرهنش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
     باختم ،در عشق، هر چه داشتم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣۹۲ (۹ ژوئيه ۲۰۱٣)
     دلتنگ تر از باغچه، در فصلِ خزانم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
     ای خوشا در عاشقی، سر را، ز پا نشناختن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۲ (۶ ژوئن ۲۰۱٣)
     یار در عُزلت، به دردِ خود ستائی مُرده بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۲ (۲۹ می ۲۰۱٣)
     لرزه بر اندامِ شب افتاد ،و قلبِ شب طپید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۲ (۲۵ می ۲۰۱٣)
     رفته ای از چشم، امّا مانده ای در یادِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱۹ می ۲۰۱٣)
     سر به پایت می نهم،در لحظه ی دیدار، مست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
     تا رفیقانه ، بیائی،به تماشای دلم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۱۲ می ۲۰۱٣)
     یک مویِ تو ، بر بالشِ من جا مانده است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۹ می ۲۰۱٣)
     با تو ،مهتابی برآمد،بی تو مهتابی شکست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۴ می ۲۰۱٣)
     زخم دوست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۲ (٣۰ آوريل ۲۰۱٣)
     بازیچه ی آسانِ تزویر شدن تا کی؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۲۶ آوريل ۲۰۱٣)
     یاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۲ (۱۹ آوريل ۲۰۱٣)
     با دلم بیگانه، با گیسو پریشان آمدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۲ (۱۶ آوريل ۲۰۱٣)
     یاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۲ (۱۴ آوريل ۲۰۱٣)
     والنتاین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣۹۲ (۱۱ آوريل ۲۰۱٣)
     خواب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۲ (۷ آوريل ۲۰۱٣)
     عاشقم، از رنگِ زردم می شناسیدم؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
     امشب دواره با من یادِ گذشته ها کُن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۱ (٣ مارس ۲۰۱٣)
     زنده ام بیهوده،با امیدِ دیداری که نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۱ (۲۵ فوريه ۲۰۱٣)
     این منم،دریا دلی، دل را به وجدان باخته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۱ (۲۲ فوريه ۲۰۱٣)
     قدح از دستِ من افتاد و شکست ای ساقی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۱ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٣)
     آخر به هم رسیدیم در نا کجایِ غربت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۱ (۱۲ ژانويه ۲۰۱٣)
     در زندگی ام آمدی و قاعده این است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۱ (۵ ژانويه ۲۰۱٣)
     دلم را می فشارَد ،این خراب آباد ،لیلی جان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۱ (۱ ژانويه ۲۰۱٣)
     دست هایت را بیاور دست هایم را بگیر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۱ (۷ دسامبر ۲۰۱۲)
     آرزوی مرگ دارم ،باورم کُن نازنین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۲)
     قطره ام آغوشِ خود بگشا و دریایم بکن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۱ (۱٨ نوامبر ۲۰۱۲)
     افتاده از زینم مرا بگذار و بگذر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۱ (۲ سپتامبر ۲۰۱۲)
     در پایِ تو، تا پیر شدن خواهم ماند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۱ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱۲)
     صدایِ بالِ لک لک های وحشی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۱ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۲)
     پرستو پَر زد و دیگر نیامد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹۱ (۴ ژوئيه ۲۰۱۲)
     من ودنیای دردی عاشقانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۲)
     مثلِ نرگس آمدی با چشمِ مادرزاد مست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۱ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۲)
     هوا بارانی و برگ و برم خیس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۱ (۷ ژوئن ۲۰۱۲)
     زمان بی حضور دوست میگذرد.
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۱ (۴ ژوئن ۲۰۱۲)
     ای بازیِ تقدیر چه با من کردی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۱ (٣۱ مارس ۲۰۱۲)
     رها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۰ (۱ ژانويه ۲۰۱۲)
     دیری ست رهگذر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۰ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۱)
     دردل صدفی دارم و مرواریدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹۰ (۵ ژوئيه ۲۰۱۱)
     دل ما گر چه ز کم لطفی معشوق شکست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣۹۰ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۱)
     مرثیه ای برای هاله
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۱)
     بی ستاره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۲۰ می ۲۰۱۱)
     ساقی ۲
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱۰ می ۲۰۱۱)
     بیگانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۰ (۱٨ آوريل ۲۰۱۱)
     عاقبت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
     گل رویا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹ (۱ مارس ۲۰۱۱)
     دریغ پای شقایق به این دیار نیامد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۹ (۲۲ فوريه ۲۰۱۱)
     باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۹ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۰)
     منزل سیمرغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۹ (٣ اکتبر ۲۰۱۰)
     ای ساقی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣٨۹ (٣۰ اوت ۲۰۱۰)
     خس و خاشاک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئيه ۲۰۰۹)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰