سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
ایرج فرزاد
     طرح یک توقع؛ خطاب به: فعالان سیاسی کمونیست و محافل کارگران سوسیالیست
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۱ (۱٣ دسامبر ۲۰۲۲)
     حلقه ضعیف و کلید گُم شده
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱۴۰۱ (٣۰ نوامبر ۲۰۲۲)
     فاتحان خیابانها از جنبش درخود، به خیزشی”برای خود”
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۴۰۱ (٨ نوامبر ۲۰۲۲)
     در دانشگاه انقلاب: از فتح خیابان ها تا حفظ محلات و میادین شهرها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱۴۰۱ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۲)
    
“سازش” در یک موازنه قوا – ایرج فرزاد

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۱ (۹ اکتبر ۲۰۲۲)
     ساده پنداشتن تحولات پیش رو، مُهلک است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣۹٨ (۱۰ اوت ۲۰۱۹)
     آیا دورنمای جنگی دیگر، پیشِ رو است؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٨ (۲٨ می ۲۰۱۹)
     در چنبره تناقضات!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹٨ (۱۲ آوريل ۲۰۱۹)
     چند حلقه یک زنجیر
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوريه ۲۰۱۹)
     زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۳
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)
     زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۲
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۱٨)
     زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۱
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٨)
     خطاب به تحصیل کردگان و مترجم مانیفست کمونیست
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)
     لحظات ابراز وجود
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۷ (۲۲ نوامبر ۲۰۱٨)
     دوره برزخ در سیر فروپاشی رژیم اسلامی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۷ (۶ نوامبر ۲۰۱٨)
     سوالاتی جدی
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹۷ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
     سرنوشت دنیا، دست این آدمک هاست!
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۵ می ۲۰۱٨)
     دو یادداشت دیگر
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۶ (٣۱ ژانويه ۲۰۱٨)
     حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۶ (۱ اکتبر ۲۰۱۷)
     چند نکته در باره "رفراندوم" در کُردستان عراق
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)
     سقوط آزاد از "چپ" به محافظه کاری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱۹ می ۲۰۱۷)
     باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۶ (۵ آوريل ۲۰۱۷)
     آیا قرار است باز هم در، بر همان پاشنه بچرخد؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۵ (۹ فوريه ۲۰۱۷)
     و این خط وسط
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ (۴ فوريه ۲۰۱۷)
     خیلی چیزها تغییر کرده است، آقای بهزاد کریمی!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۷)
     تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۵ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۷)
     گز را با گز میشکنند
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۵ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۷)
     در باره "پیروزی" ترامپ
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
     حرفه ای و نه آماتور
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۵ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۶)
     رعد و برق در آسمان بی ابر
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹۵ (۷ آوريل ۲۰۱۶)
     در انزوا یا در متن؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
     آیا مسیر سرمایه داری ایران، "پاکستانی- عربستانی" خواهد بود؟
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوريه ۲۰۱۶)
     قدمی نزدیکتر به تیررس
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانويه ۲۰۱۶)
     در آستانه دو انتخابات و "گمانه زنی"ها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۴ (۴ اکتبر ۲۰۱۵)
     چرا پراکنده اند؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۴ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
     پس از برجام - ۲
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣۹۴ (۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
     و پس از برجام
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱٣۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵)
     حقیقت فقط در "سرزمین" من
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۴ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱۵)
     توپخانه "جنبش پورشه سوار"ها
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱٣۹۴ (۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
     براستی که اینها "عاقل" اند!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۴ (۲۶ می ۲۰۱۵)
     فقط کمی متانت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
     حقیقت ساده است
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۷ می ۲۰۱۵)
     "افسانه" تسلیم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۶ آوريل ۲۰۱۵)
     بالکان "نامرئی" بلوک اسلام سیاسی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)
     مصر، بر پاشنه چرخش
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
     الماسی برای فریبی دیگر؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۰ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۱)
     آیا رژیم جمهوری اسلامی، دارد "متعارف" میشود؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣٨۹ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰)
     یداله، تاریخ دیگری است
یادبود -  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣٨٨ (۴ فوريه ۲۰۱۰)
     به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣٨٨ (۱۱ دسامبر ۲۰۰۹)
     تاریخ، و "پژوهش" جنایتکاران حرفه ای
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣٨٨ (۷ اکتبر ۲۰۰۹)
     در دو سوی "دیوار ندبه"
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨٨ (٣ اکتبر ۲۰۰۹)
     در لابلای سطور"اقرار" در محضر دادگاه انکیزیسیون اسلامی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣٨٨ (۲۹ اوت ۲۰۰۹)
     مخاطرات جدی و مسئولیتهای خطیر
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣٨٨ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۹)
     چشم انداز تحولات بنیادی تر در محمل "انتخابات" رژیم اسلامی
نظرها -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ (۶ ژوئن ۲۰۰۹)
     زلزله ایتالیا، زلزله بم
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣٨٨ (۱۲ آوريل ۲۰۰۹)
     گلهائی به پای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۷ (۵ مارس ۲۰۰۹)
     فاشیسم بومی و فاشیسم بیگانه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۷ (۲٣ دسامبر ۲۰۰٨)
     پس قراولان ناسیونالیسم درباری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣٨۷ (۲۰ اوت ۲۰۰٨)
     کابوس دگر باره غفلت و خود فریبی؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ (۱۷ مارس ۲۰۰٨)
     در نیمه راه
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣٨۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۰۷)
     جنگ و تبلیغات جنگی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣٨۶ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۷)
     نگاهی به استراتژی "وحشت"
جهان - مقالات و خبرها -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣٨۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۷)
     تاریخ کماکان جاری است!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۶ (۷ می ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰