شومنِ فلک زده
چند فراز از یک مقاله؛ به عنوانِ مقدمه ی یک دوبیتی


هادی خرسندی


• در رابطه با فرمایشات پریروز آقای زیباکلام، که گفت حاضر است برای دفاع از نظام و رهبر و کیهان، در برابر خیزش مردم، تفنگ بدست بگیرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۱۰ می ۲۰۱٨


 اخبار روز عزیز!
مقاله ای از آقای حسن بهگر چند روزی در بخش سیاسی تان (همین بالا) آمد و زود رفت به آرشیو. اما حالا که گند کار آقای زیباکلام بیش از پیش درآمده، به نظرم آن مقاله، خواندنی تر است و بیشتر می چسبد. بخصوص که در بخش ادبیات اگر بیاید، بسا که خوانندگان تازه هم پیدا کند.
برای رعایت قاعده ی این سایت، کلاه شرعی!، چند فراز از این مقاله را مقدمه ی دو بیتی ام میکنم در رابطه با فرمایشات پریروز آقای زیباکلام، که گفت حاضر است برای دفاع از نظام و رهبر و کیهان، در برابر خیزش مردم، تفنگ بدست بگیرد.

حسن بهگر مینویسد:
---
درخبرها آمده بود که دویچه وله جایزه آزادی بیان سال ۲۰۱۸ خود را به صادق زیباکلام داده است. طبعاً هر انسان آزاده ای و به ویژه هر ایرانی باید به این موضوع افتخار کند که شخصی با تحمل مرارت و مشقات فراوان در کشوری استبداد زده برای آزادی بیان فعالیت کند و مجامع جهانی قدرشناس باشند و جایزه بدهند و آزادی بیان را پاس بدارند.

طی سال های دراز، زیبا کلام، به پشتیبانی باجناقش رفسنجانی، از آزادی بیانی استفاده برد که در ایران اسلامی مخصوص خودی هاست و از آن مطلقاً بهره ای به مردم عادی نمیرسد. او تنها فردی هم نبود که از آزادی رانتی حکومتی بهره مند گشته بود. بسیاری از اعضای طبقهُ حاکم اسلامی با استفاده از این موقعیت توانسته اند سخنانی بگویند که بر زبان آوردن آنها کافی بود تا هر شهروند عادی را روانه ی زندان بکند یا سرنوشتی بدتر برایش رقم بزند. این هم یکی دیگر از حقوقی بود که از مردم ایران سلب شد و به کیسه ی امتیازات خاص طبقه ی ممتازی که انقلاب اسلامی بر سر کار آورد، ریخته شد. سروش نمونه ی دیگری بود و البته دیگران هم بودند. این امر موجب زایش گروهی شد که می توان با قدری تساهل «آزادیخواهان اسلامی» نامید و برای این افراد شهرت و گاه اعتباری به همراه آورد که ناحق بود و در حقیقت از عموم مردم دزدیده شده بود. آزادی بیان هم، مانند بسیاری آزادی های دیگر، از مردم دریغ شد تا مخصوص دسته ای از خودی ها بشود که در حقیقت با استفاده از رانت حکومتی برای خود طرفدار جمع می کردند. روشن است آن آزادی که اینها تبلیغ می کردند و می کنند نه ارتباطی به آزادی به معنای اصیل داشت و نه به خواست های ملت ایران. امتیازی بود که در رقابت های جناحی مورد استفاده قرار می گرفت. این حرف ها برای رنگ کردن ساده لوحان زده می شد، چه ایرانی و چه بخصوص فرنگی.
یادمان نرود که روزنامه نگاری بنام زیدآبادی برای نوشتن نامه ای به خامنه ای به سبب آن که کلمه ی رهبر معظم را بر صدر آن ننوشته بود به چند سال زندان محکوم شد ولی طی سال ها همه شاهد بوده ایم که زیبا کلام به یمن پشتیبانی جناحی می توانست در رادیو و تلویزیون رژیم ساعت ها بدون واهمه سخنرانی کند و جولان بدهد و فرضاً از رضا شاه هم دفاع کند، بدون اینکه کسی مزاحمش بشود. حضورش در رسانه های خارجی هم که انعکاسی بود از این امتیاز ناحق داخلی، مکرر بود و به یکی از پاهای ثابت نظردهی در رسانه هایی نظیر سی ان ان تبدیلش کرده بود. صدای آلمان هم، البته در مقیاسی کوچک تر، از حضور او و امثال او بهره می برد و هنوز می برد. تبدیل این ها به سخنگویان آزادیخواهی ایرانی که از بن جز دروغ نبود و با تأیید حکومت اسلامی فراهم آمده بود، به این ترتیب قوام بیشتر می گرفت و بعدی جهانی هم پیدا می کرد.

آنچه امروز شاهدیم، ادامه ی همان روند است که صورت جایزه دهی پیدا کرده و بار اول هم نیست که شاهد آنیم. کمابیش روشن است که دویچه وله با این جایزه دادن می خواهد برای جامعه ما الگوتراشی کند، مانند برخی کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا. الگویی که آزادیخواهی را در چارچوب حکومت اسلامی معنی می کند و در حقیقت یاور حکومت اسلامی است، منتها به صورتی مردم پسند و قابل عرضه ی با ارجاع به اصول والایی که در همه ی دنیا خریدار دارد. بخصوص بین آنهایی که از چند و چون سیاست ایران اطلاعی ندارند و آماده ی پذیرش خبرها و سخنانی هستند که بوی آزدیخواهی و دفاع از حقوق بشر از آنها استشمام می شود.

با جایزه دادن به زیبا کلام، هواداری از نخبگان مذهبی حکومتی به دو طریق تقویت شده است. اول با سوق دادن مردم به سوی این تاجران دغل آزادیخواهی. سپس با جلوگیری از ظهور الگوهای واقعی با وارونه کردن معیارها و سر در گم کردم مردم. اینست یاوری دوگانه به نظام اسلامی که حقوق بشر و آزادیخواهی را به حد کلاه شرعی تقلیل می دهد.

زیبا کلام هیچگاه از حقوق مردم و ملت ایران دفاع نکرده است، فقط سوپاپ اطمینانی بوده برای حکومت. هر وقت فکر کرده می تواند حرف هایی بزند که برایش وجهه ای بیاورد، تردید نکرده. کسی از او که به برکت وجود همین رژیم استاد دانشگاه شده، هیچگاه حرف قابل توجهی نشنیده. هر وقت فکر کرده می تواند جنجال به پا کند و حرفی بزند که نظرها را جلب کند و برایش طرفدار درست بکند، فوری دست به کار شده. یک بار گفت کاربرد نام خلیج فارس نشانهُ شووینیسم است، بار دیگر مدعی شد که طالبان افغانستان نیرویی مستقل و ملی هستند یک بار دیگر رگ غیرت اسلامی اش گل کرد و گفت یک موی پیامبر را به سد کوروش نمی‌دهم و... اینها مشتی است از خروار. توان تحلیل و عشق به شهرت او، در این سخنان به خوبی هویداست. البته نادانیش را هم نباید از قلم انداخت. مضحک تر از همه نامه ی اخیر او به سفیر سوئد در ایران بود که برای همپالکی اصلاح طلب خود علی مطهری عضو مجلس درخواست جایزه نوبل کرد! ظاهراً حتی اطلاع نداشت که برنده ی جایزه ی صلح اصلاً در سوئد انتخاب نمی شود. پاسخ طعنه آمیز سفیر سوئد را در پایین می آورم که تفریحی کرده باشید.

****
پاسخ دندان شکن سفیرسوئد جالب توجه است: «هر چند پیشنهاد جنابعالی برای قرار گرفتن نام آقای علی مطهری در فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل، به کشور متبوع من مرتبط نیست اما از دیدگاه شخصی، ثابت کننده نظریه جنابعالی در کتابتان به نام «ما چگونه ما شدیم» است. مهمترین علت عقب ماندگی ایران در دوره معاصر خود شما هستید.
خواهشمندم این جمله را یک اهانت ارزیابی نکنید. اگر از مردم سوئد بپرسند مهمترین ایرانی دارای صلاحیت برای گرفتن جایزه صلح نوبل کیست، پاسخ بسیاری از آنها، نامزد پیشنهادی جنابعالی نخواهد بود. شاید شما ـ مانند خود ما در هنگام دریافت نامه تان ـ شگفت زده شوید وقتی بشنوید مردم سوئد، ژنرال «قاسم سلیمانی» را شایسته ترین فرد خاورمیانه برای دریافت جایزه صلح نوبل میدانند. او مهمترین فردی است که توانسته در چند سال اخیر، مقابل جنایات گروه تروریستی داعش بایستد، کشتارها را متوقف کند و جان انسان های غیرنظامی بسیاری را نجات دهد. پیتر تیلر

منبع: ایران لیبرال


لینک مقاله ی کامل:
www.akhbar-rooz.com


آنجا که رذل، رهبر و رذال، امام شد
یاوه درای مسخره زیباکلام شد

باید کنون به صحنه بیاید یکی دگر
کاین شومن فلکزده سآنس اش تمام شد