تغزّلی در محرم


هادی خرسندی


• محرم آمد و من مرد سینه زن یارا
درآر سینه ات از چاک پیرهن یارا

بیا که تشنه لبم، چند بوسه نذرم کن
بجنب تا که نیفتاده از دهن یارا ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷


 
تا بجنبم و این را بفرستم ، محرم تمام شد، ولی خب، صفر هم ماه خداست.


محرم آمد و من مرد سینه زن یارا
درآر سینه ات از چاک پیرهن یارا

بیا که تشنه لبم، چند بوسه نذرم کن
بجنب تا که نیفتاده از دهن یارا

شهید عشق توام، کربلای من اینجاست
بده خلاصیم از شمر قلتشن یارا

نه صیغه ای و نه عقدی، بیا همینجوری.
زنا خوش است به قرآن انجمن* یارا

نگو که سجده برم سوی چهارده معصوم
که کمترست از انها گناه من یارا

چه باک اگر به جهنم روم به کیفر عشق
که صد بهشت ترا هست در بدن یارا

بیا و یک تنه کام مرا بده امشب
که من گذشته ام از حق پنج تن یارا

به گریه ضامن آهوی چشم تو میگفت
که مست بوی تو شد آهوی ختن یارا

بیا که قاسم داماد غبطه خواهد خورد
شبی اگر که تو باشی عروس من یارا

بسوز خیمه ی جانی به آتش هوسی
که شادمانه شود روضه ی کهن یارا

مرا اشعّه ی گیسوی تو کند تحریک
دقیق آمده کشف ابوالحسن یارا

حذر ز قیمه ی تبلیغ مسلمین، امسال،
که میرود ز تورنتو الی وین یارا

بگو به حرمله پیتزا بیاورد دم در
که جم نمیخورم از جای خویشتن یارا

نگو که پپسی و کوکا نمیخورم امشب
بنوش و مرحمتی کن به نذر من یارا

نظر به گنبد و گلدسته کردم و گفتم
عجب مکمل خویشند مرد و زن یارا

به زیر گنبد دوار چند تا نقطه
سخن ز سکس بگو، بهترین سخن یارا

بیا به شعر اروتیک مذهبی رو کن
کنون که عشق حرام است در وطن یارا


*قرآن انجمن خوشنویسان.