افسد فاسدها "قوه قضائیه" - مارال سعید


مارال سعیداخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۴ می ۲۰۱۷


کیست که نداند یکی از اصلیترین علل کینه توزی روحانیت شیعه با حکومت پهلوی، کوتاه شدن دست آنان از قوه ی قضائیه ی ایران بود. همان قوه ای که از بدو پیروزی انقلاب در غفلت نیروهای سکولار و نبود نیرو و فهم سیاسی لازم در بین جریانهای دمکرات، کاملا ً در ید قدرت روحانیت قرار گرفت. و بر این مرز و بوم و مردمانش آنرفت که از پس ٣٨ سال خانواده ای را نمی توان یافت که از گزند آنان در امان مانده باشد. روحانیت در اجرای آرزوی دیرینه سال خویش با اقتدار بر این قوه یکی از فاسد ترین دوران قوه قضائیه ی پس از انقلاب مشروطه را رقم زده است. و امروز سخنگوی آن "محسنی اژه ای" با وقاحت تمام در مقابل پرسش خبرنگار خبرگزاری میزان باد به غبغب می اندازد و از ٣٨ سال بی قانونی و جنایت به دست این قوه، دفاع می نماید.
آقای اژه ای، هر ایرانی در این ٣٨ سال اگر فقط یکبار گذارش به این قوه که شما اینک معاون اول و سخنگوی آن هستید افتاده باشد نیک می داند رحمت و دستگاه قضای اسلامی! یعنی چه. نیازی نیست شما به کشت و کشتار انجام شده به نام قانون و امنیت در این دوران مهر تائید بزنید، که شرایط زیست هر روزه ی مردم در جای جای ایران زمین حکایت از نتیجه ی همین اعمال امثال شما روحانیون در کسوت قاضی و دادستان و ... است.
آقای اژه ای مردم نیک می شناسند آنانی را که جملگی از ابتدای پیروزی انقلاب دستشان در این ٣٨ سال در یک کاسه بوده است. لیک امروز در شرایطی از ضعف قرار گرفته اند که بالاجبار مجبورند بپذیرند آنکه کمتر و یا غیرمستقیم در جنایات این ٣٨ سال شرکت داشته بر سر کار بیاید. اشتباه نکنید مردم سوابق امنیتی آقای روحانی را می شناسند و شما و اعوان و انصارتان را نیز. شاید بسیار مشتاقید که مردم به جان آمده با سر بر میخ بکوبند! و شما و دوستانتان آن کنید که شداد نکرد! اما فراموشتان نشود مردم دیگر اشتباه سال ۱٣۵۷ را تکرار نخواهند کرد و اندک اندک بر کاستیهای خود آگاه و در برآمد بعدی با تجربه ای دو چندان ظاهر خواهند گشت.
آقای اژه ای خرده نگیرید به دوستان و رفقای دیروزتان که امروز خلاف آنچه دیروز گفته و کرده اند، می گویند و سعی می کنند در حد توان گامی هرچند لرزان در جهت بهبودی بردارند. شما هم اگر ذره ای به آن رحمت اسلامی اعتقاد داشته و یا دارید همچون خیل عظیمی از دوستان سابقتان به دامان مردم بازگردید و اگر مستقیما ً دستتان به خون آغشته نیست ضمن طلب بخشش، عیان سازید فساد جاری در سیستم قضای جمهوری اسلامی را. باور کنید آنانکه اصرار بر نشستن بر این صندلیها دارند جز آلودن بیشتر دفتر اعمال خویش کاری نمی نمایند. مردم نیک می دانند با رفتن "اکبر" و آمدن "محمد" این سیستم اصلاح نمی شود چرا که بر بنیانی از تبعیض و جهل و جنایت و فساد استوار گشته است، و اگر "حسن" را به "ابراهیم" ترجیح می دهند صرفا ً از برای داشتن روزنی برای تنفس است ولاغیر.

مارال سعید
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹۶