پیروز شد رژیم
برای خسرو باقرپور


هادی خرسندی


• شلاق را بزن، بزن و بیشتر بزن
در راستای حفظ حقوق بشر بزن

اینقدر فحش خواهر و مادر نده به من
مجرم من ام! فقط به خودم یکنفر بزن ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۷


 
برای خسرو باقرپور
--------------------

شلاق را بزن، بزن و بیشتر بزن
در راستای حفظ حقوق بشر بزن

اینقدر فحش خواهر و مادر نده به من
مجرم من ام! فقط به خودم یکنفر بزن

جز آنکه طبق گفته ی قران عمل کنی
نهج البلاغه را هم از این جنبه، سر بزن

یکخرده نیز حُلیتهُ المتّقین بخوان
آنگاه مثل مومن صاحبنظر بزن

دقت بکن، شمرده بزن، تنبلی نکن
کمتر به دین ناب محمد ضرر بزن

نذر امام حسین علیه السلام هم
چهل ضربه روز بیست ماه صفر بزن

حرف امام جعفر صادق مبر ز یاد
صد ضربه پشت بند نماز سحر بزن

طوری بزن که جاش بماند به پشت من
با اعتقاد، با دل و جان، با اثر بزن

من انقلاب کردم و تو میوه چین شدی
حالا هلو و خربزه و توت تر بزن

آن عکس های لحظه ی پیروزی ام ببین
انگشت های ویکتوری ام با تبر بزن

حافظ سرود و گوش نکرد آن خدای خر
حالا که گشته است گدا معتبر بزن

افتاده توی روغن بیداد نانِ تان
یکخرده هم به آن سُس خونِ جگر بزن

شلاق را به راه پیمبر، به راه دین
در امتداد باسن و پشت و کمر بزن

پیروز شد رژیم به ماتحت دشمنان!
این تیتر داغ را به سر هر خبر بزن

---------------
بهمن ۹۵ - لندن