ریاکاری، ننه من هم غریبم ....
نگاهی تازه به حجت الاسلام خاتمی


هادی خرسندی


• یکی میگفت او هم مثل صدام
جنایت کرده، ملت شک ندارد

یکی از این قیاس آزرده گردید
که این ربطی به آن مردک ندارد ..... ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۵ -  ۱۶ ژانويه ۲۰۰۷


«رئیس جمهور سابق کشورمان (شان!)، مدیر عامل بنیاد باران ، و رئیس موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، گفت: با وجود آنکه طی هشت سال بودجه‌های میلیاردی دولت در اختیار آنها بود، امروز افتخار می‌کنم که بعد از هشت سال حضور در جایگاه ریاست جمهوری حتی یک دفتر برای کارم ندارم. ».


از آن آخوند هستم در تعجب
که گفته دفتر و دستک ندارد

گمان کرده مخاطب هرکه باشد
شعوری برتر از کودک ندارد

تو گوئی رختشوی بیوه‌ی پیر
برای گازری چوبک ندارد

چنان از خویش میسازد شهیدی
که فرقی نیز با مزدک ندارد

ریاکاری ، ننه من هم غریبم
بجز این، مذهب و مسلک ندارد

میان ناله کردن خنده کرده
که تنبان غرورم کک ندارد

زده چندین هدف را با یکی تیر
چنین کارآمدی، موشک ندارد

پی اثبات اخلاص و شرافت
بجز بی‌دفتری، مدرک ندارد

که ضمناً هیچکس چشم صداقت
از این آخوند مارمولک ندارد

یکی میگفت ماشین جنایت
بدون او، زاپاس و جک ندارد

یکی میگفت او هم مثل صدام
جنایت کرده، ملت شک ندارد

یکی از این قیاس آزرده گردید
که این ربطی به آن مردک ندارد

اگر صدام را اعدام کردند
ولی این، ارزش یک چک ندارد

همان به دفتر و دستک بگیرد
ز خوشحالی مگر درجا بمیرد!
 
 
دیدارگاه هادی خرسندی :
www.asgharagha.com