"آفریدگارِ پردیسانِ رویا"


جهانگیر صداقت فر


• عشق را
در بطنِ عاطفه
            من خود نطفه نهادم
و عجوزه‌ی کین را به محرابِ دل ر‌ه ندادم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ تير ۱٣۹۵ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۶ترسِ سقوط

پنداره‌ی پرواز را

                مانعی پُرمایه نبود ،

من

   بر تارکِ رنگین کمان پر کشیده بودم :

در گذرگاهی آونگ گونه

                به میا‌‌ن اندرِ رگبار و آفتاب .طراوتِ باران

         روانم را نوازشی پالنده ،

و طیفِ تیراژه

            جولانگه شاهینِ خیال بود .

***

خارزارِ حقیقتِ واقعه بر خاک وانهادم

و پرندینه‌ی وادی اوهام

                     خوابگاهِ بیداریِ من شد .

***

در پردیسانِ پندار

زیبایی را من آفریده ام

و شادمانی

ر‌ه آوردِ نشٔه‌ی اندیشه‌های من است .عشق را

در بطنِ عاطفه

            من خود نطفه نهادم

و عجوزه‌ی کین را به محرابِ دل ر‌ه ندادم .

***

اینک -

    در کبراییِ رویا ،

من آفریدگارِ جهانکِ زیبای خویشتنم؛

با لولیانِ شعر - حافظ و خیام -

                        هم پیاله‌ام ،

                                 هم انجمنم؛

و با کاشفانِ راز‌های نهفته در پسِ پرده

                                     هم سخنم .

                                        *********

جهانگیر صداقت فر
تیبوران - ۱۴ جولای ۲۰۱۶