انگاره‌ی واپسین شعر


جهانگیر صداقت فر


• نفس بریده
          می‌‌رسم اکنون
                         بر چکادِ قله‌ی هفتاد
تنها تر از سکوتِ صبوری ِ صخره‌های اساطیر ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ تير ۱٣۹۱ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۲


 نفس بریده

          می‌‌رسم اکنون

                         بر چکادِ قله‌ی هفتاد

تنها تر از سکوتِ صبوری ِ صخره‌های اساطیر

با کوله بار ندامت

                   سنگین تر از انبان ِ آاه و خاطره

                                                    بر گرده‌ی نحیف.

**

ای چکامه‌ی واپسین انگاشته،

چه می‌‌خواهم از تو در این ارتفاع ِ شکست ؟

چه می‌‌خواهی از من

                      به بزنگاهِ هولناکِ سقوط ؟

این سرود خوان ِ مرثیه‌های درد

ترحم ِ کدام غریبه گان را بر می‌‌خواهد انگیخت

                                                   در آیه‌های حقیر ِ التماس ؟

در مرز طاقتِ اندیشه‌ی عدم

به کدامین ترفند

             رژه‌یی ز واژه‌هایی‌ تا بدینگونه ابتر

عقربه‌های زمان را به چرخشی واپس می‌‌خواهد گرائید ؟

**

بر چکادِ قله‌ی هفتاد

                   ایستاده‌ام فرسوده و تلخ

                                           در معرض ِ بی‌ ا مانی ِ با د .

                                                         ********

جهانگیر صداقت فر

تیبوران - ۵ جولای ۲۰۱۲