خانه ام ابری ست... - محمد قراگوزلو

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.