یک درخواست از حکومت جمهوری اسلامی - سهراب مبشری

نظرات دیگران
  
    از : ترانه

عنوان : از شما انتظار نداشتم
آقای مبشری گرامی، من از خوانندگان همیشگی مطالب شما هستم. با خواندن این مطلبتان بسیار متعجب شدم. شما فکر میکنید برای جمهوری اسلامی مهم است که فرد یا افرادی چون شما آن را جزو کشورهای مقتدر به حساب بیاورند یا نه؟!

از طرف دیگر تعجب میکنم که شما به جای پافشاری بر حقوق بشر توسط ج. ا.، روی اقتدار آن تکیه کرده اید. البته حتما قصدتان گول زدن رژیم بوده است!! ولی فکر نکنم رژیم ج. ا. آنقدرها احمق باشد که گول چنین حرفهای بچگانه ای را بخورد.

امیدوارم در آینده مطالبی جدی تر و عمیق تر از شما بخوانم.
۲۲٣۶۲ - تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣٨٨       

    از : مریم

عنوان : آفرین
من هم آفرین می گویم به آقای مبشری، کاش این روحیه میان اپورزیسون اکثریت داشت
۲۲٣۴۵ - تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨٨       

    از : عفت ماهباز

عنوان : اعدام را بس کنید
"حال که بنا بر تقلید از تصاویر یازده سال پیش است، مابقی ماجرای یازده سال پیش را هم از همسایه شمال غربی ایران تقلید کنید. عبدالله اوجالان اعدام نشد. حکومت ترکیه، اقتدار خود را با درایت تکمیل کرد.
ممنون از شما اقای سهراب مبشری
فریاد الله اکبرمان را به "اعدام را بس کنید" شعار مادران عزادار ایران تبدیل کنیم
۲۲٣۰۹ - تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨٨       

    از : تقی گیلانی

عنوان : کدام اقتدار امنیتی؟
آقای مبشری عزیز، تا آنجائی که عکس ها سخن می گویند، تنها این تصور در ذهن شکل میگیرد که، استفاده کنندگان از نقاب از نمایش چهره خود وحشت دارند! این چه اقتدار امنیتی است که حتی برای دستگیر کنندگان هم کمترین اثری ندارد چه رسد به آنانی که در پشت پرده معامله نمایش فوق را سازماندهی کردند!؟
مسلماً میتوان به این نکته بیشتر توجه داشت که نمایش دستگیری ریگی، پایانی نمایشی باشد برای سیاستی که قصد داشت ناآرامی های معینی را در بلوچستان دنبال کند. سیاست گسترش درگیری های قومی، دامن زدن به آشوب ها و غیره فعلاً قرار است محدود بماند و تحویل آقای ریگی به جمهوری اسلامی بیش از اینکه ترس برای جان آقای ریگی را بهمراه داشته باشد - که من با شما در مورد برخورد حقوقی و مدنی با هر آنکسی که ادعا میشود در حال جنگ با جمهوری اسلامی بوده و فلان و بهمان عملیات جنایتکارانه را به وی نسبت می دهند، میباید در ساختار قضایی مناسب و علنی و بدون فشارهای مخفیانه و سازمانیافته شده برای اعترافات سیاسی و اهداف سیاسی مشخص... پیش برده شود و آخرالامر حتی اگر آقای ریگی برای کار و عمل خاصی مجرم شناخته شده باشد، میباید صرفاً با محرومیت معینی از آزادی و زندانی شدن با وی برخورد شود... - بهرحال فعلاً که ترس اصلی رو باید در جای دیگه ای جستجو کرد؛ جمهوری اسلامی بمثابه مجموعه ای بحران ساز و بحران پرور، از قبل چنین فضائی بهره می برد، با تغییر استراتژی بحران در مرزها، قطعاً دست به برخی انتقام جوئی ها خواهد زد. ترس و نگرانی بیش از اینکه در مورد جان آقای ریگی باشد، برای آنانی است که مبادا به دروغ به جریان جندالله و ریگی منتصب شده و اعدام شوند.
بهرحال به نظر من، آنانی احساس ناامنی می کنند که تلاش می کنند چهره خود را بپوشانند که مبادا توسط رسانه های عمومی و مردم شناسائی شده و به جنایتکاری و خدمت به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی متهم گردند.
آنچه مسلم است برای یافتن اطلاعاتی درست تر از سیر اصلی جریاناتی که به دستگیری عبدالمالک ریگی منجر شده - همچون قضیه ترور یکی از مسئولین حماس در امارات - زمان زیادی نخواهد انجامید. ارتباطات امنیتی بین سازمانهای پاکستانی و آمریکائی و ایرانی خواه ناخواه از پرده برون افتاده و دست اندرکاران اصلی جنایات در بلوچستان مشخص خواهند شد. شاید برخورد پیشگویانه نسبت به این قضیه آنقدرها به جا نباشد؛ اما طبعاً آن دولت هایی که سازمانهای امنیتی شان اینگونه همکاری هایشان را به نمایش میگذارند، دیر نخواهد بود که بطور علنی نیز با هم به نشت و برخواست روی آورند!
۲۲۲۶۴ - تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣٨٨       

    از : شاهین انزلی

عنوان : آمیدوارم این آرزوی انسانی شما روزی به حقیقت بپیوند
اقای مبشری

آیا بیاد دارید که تاکنون در این حکومت کسی به پای دار نرفته باشد .سراسر این حکومت خونریزان است . انتظار دارید که جمهوری اسلامی مثل حکومت ترکیه ریگی را فقط در زندان بمثابهه اوجلان نگاه دارد . این نظر شما باینکه خیلی انسانیست ولی یک رویاست . آمیدوارم این آرزوی انسانی شما روزی به حقیقت بپیوند .ولی با این حکومت وتمامیت آن.. هرگز ممکن نخواهد شد..

شاهین انزلی. وین
۲۲۲۴٣ - تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣٨٨