سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


رویای ِ دیکتاتور – داریوش لعل ریاحی (ادبیات)

۲ بهمن ۱۴۰۱

در هر دو سویِ این سکو – داریوش لعل ریاحی (ادبیات)

۱۶ دی ۱۴۰۱

تبِ هستی – داریوش لعل ریاحی (ادبیات)

۲٨ آذر ۱۴۰۱

خورشید کاران (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣۹۷

اپوزیسیون ِ پالتاکی (ادبیات)

۱۵ دی ۱٣۹۷

قلبِ اهواز و شوش و مارسی و پاریس همچنان در حال ِ تپیدن است (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۷

چلهِ این شب ِ چل ساله رسید (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۷

در پیامد گفتگوی مطبوعاتی ، ترامپ (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۷

شاهزاده و فرشگردیان (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۷

سیزدهم آبان (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۷

معیار ِ ما (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۷

عجبا از این سرعت عمل (ادبیات)

۱ مهر ۱٣۹۷

آشکار است آشکار است آشکار (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۷

برای رامین حسین پناهی (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۷

رازِ پنهان ِ خزر (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۷

در لابلای ِ خیالات (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۷

در پاسخ به تهدیدات آقای ترامپ (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۷

کازرون (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۷

شکوفه های سفید (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۶

دختر ِ خیابان ِ انقلاب (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۶

غریو ِ دیگری در پیش است (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

بعد از هشت روز اعتراض (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۶

به سوی ِ پاسارگاد (ادبیات)

۷ آبان ۱٣۹۶

کًردستان ِ رویاها (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۶

ایران ما (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۶

زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟ (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹۶

ما می شکنیم حصر را ، روحانی (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۶

پیامی به شاهزاده رضا پهلوی (ادبیات)

۱ مرداد ۱٣۹۶

بر سنگِ مزارِ کاترین (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۶

مِش مِشِ کفش آمریکایی را ببین (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۶

همت ِ تحریم ، آغازی ز ِ باهم بودن است (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

نه به انتخابات (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

نام ِ این سال امید است ، امید است ، امید (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۵

ای خوزستان (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۵

آخرین انتخابات (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۵

در آستانه سی و هشتمین سالگردِ انقلاب بهمن (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۵

بهترین زمان ِ بر آمدن (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۵

من یک تبسم به خودم بدهکارم (ادبیات)

۲۵ دی ۱٣۹۵

در سوگ هاشمی رفسنجانی (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۵

در سوگ استاد رضا لعل ریاحی (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۵

نفرت از جنگ و همگامی با یلدا (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣۹۵

لابی گران ِ گیج (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣۹۵

عاشقانند به گهواره ِ تاریخ سوار (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۵

ساز ِ مخالفت با خیزش ِ نسل نو پا (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۵

تقدیم به نسل ِ به پا خاسته ایران (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣۹۵

داد از که می جویید ؟ هان (ادبیات)

۶ آبان ۱٣۹۵

میعاد در پاسار گاد (ادبیات)

٣۰ مهر ۱٣۹۵

در سوگ سارا (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۵

پاسخ شاهزاده رضا پهلوی به مدعیان خلعش (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۵

صدا از سنگ می جوشد (ادبیات)

۲۷ مرداد ۱٣۹۵

این همه اعدام این همه ماتم (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۵

رنج ِ جهانی شدن (ادبیات)

۴ مرداد ۱٣۹۵

اشگمان خشکید، لعنت بر تو چرخ ِ روزگار (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۵

به یاد ِ حمید اشرف (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹۵

در آستانه هیجدهم تیر ماه (ادبیات)

۹ تير ۱٣۹۵

پیام روز کارگر (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۵

روز زن بر همه گان باد درود (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣۹۴

تحریم رآیِ ماست (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۴

مرده ریگِ عشق (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۴

HIV (ادبیات)

٣ بهمن ۱٣۹۴

دختری از جنس شهاب (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۴

شرکت یا عدم ِ شرکت در انتخابات (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۴

به یادِ مادر (ادبیات)

۲۱ دی ۱٣۹۴

جبهه ملی ایران و رقص ِ نابجا (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۴

میلاد نور و یلدایتان مبارک (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۴

به آقای رییس جمهور، در آستانه انتخابات (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۴

برای یغما گلرویی (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

دنیا همه دستِ عده ای ناپیداست (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۴

در آستانه ِ چهل و پنجمین سالگرد ِ ازدواج (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۴

گفتگو با پدر ایران (ادبیات)

۷ آبان ۱٣۹۴

به دنبال ِ همبستگی (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۴

در حمایت از روز معلم (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۴

در ابتدای مهر (ادبیات)

۱ مهر ۱٣۹۴

به تو برخواهم گشت (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹۴

نسلِ خاموش (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۴

فر مانده فیدل (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۴

برای نرگس محمدی (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۴

به یاد احمد شاملو (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣۹۴

آخرین بخت ِ بقا ، تسلیم ِ محض (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۴

پاسخ (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۴

توافق هسته ای (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۴

برای روز زن (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

پُتک بر پیکر ِ تاریخ (ادبیات)

۱۲ اسفند ۱٣۹٣

دل ما را نشکن (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹٣

این جهان با علف ِ خشک مزین شده است (ادبیات)

۲۱ دی ۱٣۹٣

گفتگو (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹٣

درسِ مقاومت (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹٣

برای زندانیان سیاسی و رهبران در حصر (ادبیات)

٨ آذر ۱٣۹٣

در این عصر ِ کژ اندیشان ، کمک رویاست کوبانی (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹٣

کوبانی (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹٣

شوشو پرنده نیست (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹٣

قیمتِ جان (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹٣

بوی خوش اتحاد و همدلی (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٣

از زبان، سیمین بانوی بهبهانی (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹٣

جنگ یا جنایت (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹٣

غزه (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹٣

یادمان شبیخون به کوی دانشگاه (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣۹٣

اینجا (ادبیات)

۴ خرداد ۱٣۹٣

خود را به دست ِ باد سپردی مگر، عزیز؟ (ادبیات)

۱۴ اسفند ۱٣۹۲

در انتظار ِ توست ، لیلا هنوز هم (ادبیات)

۹ دی ۱٣۹۲

یلدای ما (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۲

درسنگر دانشگاه (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣۹۲

در گام ، بعدی (ادبیات)

۶ آذر ۱٣۹۲

ترنم عبور (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹۲

ول کن بابا ، اسدالله (ادبیات)

٨ آبان ۱٣۹۲

سی و چند سال پشیمانی (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۲

فضای بعد از انتخابات (ادبیات)

۱۱ تير ۱٣۹۲

بدرقه راه ِ آقای هاشمی (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۲

بدرقه راه ِ ، آقای رحیم مشایی (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۲

معجزه هویج (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۲

نوروزتان پیروز باد (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۱

با تو بودن بی تو (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣۹۱

برای سالگرد ۱۹ بهمن (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹۱

به نام عشق (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۱

انتخابات آزاد (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۱

از مجموعه تنها زن ۲ (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۱

از مجموعه تنها زن (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۱

برگرد تا دوباره ببینی (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۱

نسرین ِ بی گناه (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹۱

اینک تمام ریشه درآب است ، تا طلوع (ادبیات)

۹ آبان ۱٣۹۱

بهتر که نباشید و به تصویر نیایید (ادبیات)

۵ اسفند ۱٣۹۰

زنده باد آزادی (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹۰

سروش ۲۵ بهمن (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۰

بعد از سی و سه سال (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣۹۰

بر مزار مختاری و پوینده (ادبیات)

۱۷ آذر ۱٣۹۰

پیروزی یا شکست ! (ادبیات)

۱ آبان ۱٣۹۰

در سنگری که هست (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣٨٨

ترانه عشق (ادبیات)

۲٨ بهمن ۱٣٨۷

با بودن نمی توان جنگید (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣٨۷

برپا تویی، برجا تویی، آماج بازیها تویی (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣٨۷

این است زن (ادبیات)

۹ آذر ۱٣٨۷

پنجره (ادبیات)

٣ آذر ۱٣٨۷

به شما ای همه هستی این باغ ، درود (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣٨۷

پرواز (ادبیات)

۱۷ آبان ۱٣٨۷

خیال تو (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣٨۷

وقتی نمانده (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣٨۷

برای احمد شاملو (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣٨۷

در مقابل آیینه (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣٨۷

غزل واره ای در تأیید حرکت و عمق آگاهی دانشجویان مبارز ایران (ادبیات)

۱٨ تير ۱٣٨۷

امروز که دانشجو، بر پاست صدایش کن (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣٨۷

خواب بلوط (ادبیات)

۴ تير ۱٣٨۷

فردا خیلی دیر است (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣٨۷

زن ایرانی (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣٨۶

رأی بی ثمر (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣٨۶

رنج عشق (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣٨۶

باید زمن ها بگذریم ؛ ای شاعر شیرین سخن (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣٨۶

میلاد نور (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣٨۶

حجاب (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣٨۶

از در مرانم؛ باز کن (ادبیات)

۲ دی ۱٣٨۶

سرود (ادبیات)

٣ آذر ۱٣٨۶

روزگار سخت (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣٨۶

بیا خانه را پرکنیم از شقایق (ادبیات)

۱ آبان ۱٣٨۶

آرزو (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣٨۶

سنگ قبر بی نشان (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣٨۶

 

داریوش لعل ریاحی


بازگشت به صفحه نخست