سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

پروژه پیشنهادی کژار برای مدیریت انقلاب زنان – شورای رهبری جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار


• برگزیدن حیات آزاد که حول محور شعار “ژن، ژیان، ئازادی” روی می‌نمایاند، همان شکل‌گیری نظام دمکراتیک می‌باشد. زنان از سراسر جهان به پا خاسته‌اند. ما از خلق‌ها و زنان آزادی طلب و دمکراسی‌خواه شرق کوردستان و ایران خواهانیم که با فلسفه “ژن، ژیان، ئازادی” حیاتی آزاد را بنیاد نهیم. در این مرحله از انقلاب متحد گشته، خود را سازماندهی نموده و با مبارزه‌ای بی‌پایان آزاد گردیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ آبان ۱۴۰۱ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲


در حالی به ۲۵ نوامبر (۴ آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان نزدیک می‌شویم که فلسفه ژن ژیان ئازادی جهانی گشته و زنان از سراسر جهان، حول محور این شعار گردهم آمده و هیجان و امیدی شگرف به آزادیخواهان جهان بخشیده‌اند. این در حالی‌ست که مقاومت و مبارزاتی که در شرق کوردستان و ایران برپاست، به سرّ و رمز زندگی و هویت آزاد مبدل گشته است. چگونگی تشکیل ایران دمکراتیک و نوین، این بار نه از سوی نیروهای هژمون‌گرا، بلکه از سوی زنان و کل جامعه شکل خواهد گرفت. آنانکه جهان را با فریاد ژن، ژیان، آزادی بسوی تحولات بنیادین و آزادی جهت‌دهی داده؛ خود جامعه با پیشاهنگی زنان است. این بدان معناست که کسانی که قلبشان برای آزادی، انقلاب و برابری می‌تپد، ما زنان هستیم. ما بر این باوریم که زنان نیروی انقلاب در این سده هستند.

ما اکنون در شرق کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان در لحظات آزادی زندگی بسر می‌بریم. زیرا زنان بر مسیر ایجاد ایرانی دمکراتیک مصر بوده و مبارزه می‌نمایند. انقلاب زن در سده ۲۱ شروع به شکل گرفتن نموده و زنان در شرق کوردستان و ایران، پیشاهنگان این حقیقت می‌باشند.

آنچه که جامعه را در سراسر ایران متحد نمود، ایستار و مقاومت زنان بود. در عین حال آنچه که رژیم را از ریشه لرزاند و زمینه اجرایی گشتن خط کنفدرالیسم زنان را فراهم نمود، قیام زنان بود. تا این مرحله از قیام‌ها و مبارزات، نزدیک ۳۵۰ نفر شهید گشتند. یاد شهدای انقلاب زن را با احترام و عزت گرامی داشته و مبارزات خود را با هدف ایجاد ایرانی دمکراتیک و آزاد ارتقا می‌بخشیم. اکنون بیش از هر زمانی این واقعیت که نظام مدرنیته کاپیتالیستی مردسالار قادر به تداوم خویش نیست، بر جهانیان آشکار گشته است. این واقعیت نمایانگر رشد بحرانهای وسیعتری خواهد بود. این بحران در خاورمیانه و کوردستان چهره زشت خود را بصورت جنگ نمایان می‌گرداند.

با آغاز جنگ جهانی سوم جنگهای بزرگی روی داده، پدیده مهاجرت و پناهندگی، بحرانهای اکولوژیکی، فقر و … روبه افزایش است . زنان در این موارد از همه بیشتر سرکوب گشته و با قوانین شریعت قتل‌عام گشتند. نهادها و گشت ارشاد، جز زدودن جامعه از اخلاق، چیز دیگری در کارنامه کاری خود به جا نگذاشتند. ما بر این باوریم؛ هیچ شخص و نهادی حق سلب حقوق بنیادینمان را ندارد. تا این مرحله از قیام و انقلاب شمار بسیاری از انسان‌های مبارز به اسارت رژیم اشغالگر ایران درآمده‌اند که اطلاع موثقی از آنان در دست نیست. رژیم اشغالگر ایران از نیرو و اراده زنان در هراس است، که این خود دال بر این حقیقت است که ایران توسط زنان آزاد خواهد گشت.

انقلابی که اکنون در شرق کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان در حال جریان است، روندی روزانه و روبه رشد دارد. رهنمود ملت دمکراتیک از توان چاره‌یابی کافی برای مسائل و مطالبات زنان و جامعه برخوردار است. ما بعنوان جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) بر این باوریم که ”با سازماندهی ملت دمکراتیک، زندگی آزاد شکل خواهد گرفت”. قیامی که طی دو ماه اخیر علی رغم تمام هجمه‌های حاکمیت با توان هر چه بیشتر ادامه دارد، دیگر به عقب بازنخواهد گشت و شعله‌های آزادیخواهانه‌اش روز به روز فروزانتر و سوزانتر خواهد گشت. این به معنی نیروی بازخواست انقلابی رژیم قاتل و اشغالگر حاکم بر ایران است. بازخواست از نظام مردسالاری که بدنبال ایجاد آشوب در جامعه، تجدید و تداوم حاکمیت خود است.

بر مسیر اجرایی نمودن نظام دمکراتیک، هر زنی که در این قیام‌ها حضور داشته، دانش‌آموزان و دانشجویان، زنان کورد، بلوچ، آذری، فارس، عرب، مازنی، ارمنی، تالشی و غیره لازم است حداقل در ایجاد و فعالیت در یک کمیته مشارکت نمایند. افراد بسیاری در این پروسه جسورانه شرکت نمودند، در این راه نیز بدیل‌های گرانبهایی دادند، پس لازم است در راستای صیانت از آینده انقلاب خویش تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. هم‌اکنون زمان تشکیل و گسترش ابتکار عمل دمکراتیک خلق‌ها و بویژه زنان فرا رسیده است.

تا شکل‌گیری تحولات دمکراتیک در تمامی عرصه‌های اجتماعی، زنان از قیام بازنخواهند ایستاد. همانگونه که نسرین قادری لحظه شهادتش گفت ”آزادی از قفس رها گشت” تمامی زنان مشعل آزادی گشته‌اند. بایستی ما با تمامی توان و نیروی خود از آنان صیانت نمائیم و این خود نیازمند یک سازماندهی منسجم می‌باشد. مبارزات آزادی، برابری و عدالت زنان در این قیام‌ها از قابلیت مجبور نمودن نظام مردسالار به قبول تحولات دمکراتیک برخوردار بود. مشارکت و حضور فعال مردان در این قیام‌ها و حمایت‌هایی که در عرصه‌ بین‌المللی شکل گرفتند، بیانگر این است که مردان نیز همراه با زنان از نظام خشمگین و بیزارند. در راستای دمکراتیزه نمودن ایران، ما از تمامی زنان در سراسر جهان می‌خواهیم تا مبارزات منسجم و متحد خود را لحظه به لحظه ارتقا بخشند.

زنان از سراسر جهان با شعار ”ژن، ژیان، ئازادی” به همه نشان دادند که متحد گشته، هستند و به کسی تعلق ندارند و برای آزادی به میدان آمده‌اند. ما پروژه دمکراتیزه نمودن را با قیام و مبارزه تحقق خواهیم بخشید.

ما برآنیم تا روز ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) را بعنوان روز جهانی ژینا معرفی نماییم و ضمن گرامیداشت یاد شهید ژینا امینی از خون تمامی شهدای انقلاب زنان صیانت نمائیم. به یاد این شهدا در این روز در سراسر جهان همصدا گشته و فریاد ” ژن، ژیان، ئازادی ” برآوریم. با یاد شهید ژینا در این روز از تمامی ارزش‌های تاریخی زنان و جامعه صیانت نمائیم. نباید فراموش نمائیم که میلیون‌ها ژینا در جهان وجود دارند. ما هر لحظه گامی بیشتر به آزادی نزدیک گشته و بایستی هرچه بیشتر متحد گردیم.

پروژه ما بر مبنای رهیافت ملت دمکراتیک و سازماندهی زنان، جوانان بوده و تمامی آحاد جامعه در روستاها، محلات، شهرها،‌ مدارس و دانشگاه‌ها زمینه پیشبرد این پروژه را فراهم می‌سازد. معمار و بنیانگزار فلسفه ” ژن،‌ ژیان، ئازادی ” رهبر آپو بوده و سازماندهی و اجرائی نمودن نظام دمکراتیک را بر اساس این شعار را که امروزه جهانی گشته است را فرموله نمود. زنان اکنون در ایران متفاوت‌تر از هر زمانی به مقابله با نظام اقتدارگرای مردسالار حاکم بر ایران می‌پردازند. مطالبات آنان و در همین راستا سازماندهی آنان، حقی حیاتی و انسانی‌ست. تشکیل و توسعه خودمدیریتی دمکراتیک ضمانت انقلاب اجتماعی می‌باشد. بر این اساس پروژه پیشنهادی ما بعنوان جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) برای مدیریت و دفاع از انقلاب زنان طی ١٠ ماده به زنان، جوانان و تمامی آحاد جامعه ارائه نموده و در برابر اجرایی نمودن آن متعهد می‌باشیم.

آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی بویژه رفیق زینب جلالیان پایه و اساس تمامی مبارزات ما خواهد بود.
تمامی خلقها و موزائیک فرهنگی موجود در ایران بایستی در برابر نظام نابودگری که بر اساس ترویج دشمنی و نفاق میان جامعه پایه‌گذاری شده، متحد شوند. تاسیس و پیشبرد کمیته‌های ارتباط و اتفاق دمکراتیک خلق‌ها رکن اساسی همزیستی و خودمدیریتی دمکراتیک جامعه است.
زنان، جوانان و خلق‌ها با اعتقاد به مشروعیت یک سازماندهی توانمند دفاع ذاتی، روند مبارزاتی – انقلابی کنونی را حفظ و به پیروزی خواهند رسانید. هر قشری از جامعه در تمامی محلات و روستا‌ها بایستی به تشکیل واحد و کمیته‌های دفاع ذاتی خود بپردازد. خلق بایستی تمامی قاتلان، جاسوسان، متجاوزین، شکنجه‌گرها، بسیج و دست‌نشانده‌های رژیم را به سزای اعمالشان برسانند.
تمامی معتمدین، پیشگامان آئین مختلف و وکلا بایستی با حضور فعال زنان، تحت عنوان کمیته‌ دادخواهی دمکراتیک، نظام نادادگستر ایران را پوچ گردانده و نظام دادخواهی مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های اجتماعی مختص به خود را ایجاد و توسعه دهند.
تمامی هنرمندان، ورزشکاران، معلمین، کارگران، پزشکان و فعالین محیط‌زیست، سالهاست با حساسیت و فداکاری در راه دمکراسی و آزادی مبارزه می‌نمایند. در این مرحله از انقلاب بایستی با تشکیل انجمن و کمیته‌های مربوطه نقش حساس و تاریخی خویش را ایفا نمایند. زنان علاوه بر حضور فعال در این کمیته‌ها بایستی بصورت موازی به تشکیل کمیته‌های مختص به خود در این زمینه‌ها بپردازند.
دانشجویان و دانش‌آموزان روزانه در سراسر ایران، به پیشاهنگی قیام‌ها می‌پردازند. معلمین، روشنفکران، آکادمیسین‌، دانشجو و دانش‌آموزان با سازماندهی کمیته‌های آموزش آزاد و دمکراتیک، نظام آلترناتیو و مطلوب آموزشی خود را تاسیس و پیشبرد خواهند بخشید. هر خانه، محله، مسجد و دانشگاه باید به مکانی برای آموزش متحول گردد.
زنان کورد و تمامی زنان از خلق‌های مختلف موجود در ایران با تشکیل کمیته، واحد و شوراهای خودویژه، بر محور چگونگی آینده، آزادی خود را ضمانت خواهند نمود.
خانواده نقشی حیاتی در پیشبرد و حفظ انقلاب ایفا می‌نماید. این نقش در این مرحله از انقلاب، در راستای هرچه توانمندسازی کمیته‌ها چشمگیرتر می‌باشد. پس بایستی هر خانواده جهت پیشبرد شخصیت آزاد و نوین، بر اساس پرنسیپ خانواده دمکراتیک تلاش نماید.
رژیم اشغالگر ایران سالهاست در راستای امحای جامعه سیاستی تفرقه‌افکن و دشمن مابانه را بر تمامی ادیان، عقاید، مذاهب و فرهنگ‌های موجود در جامعه روا داشته است. تشکیل کمیته‌هایی بر محوریت خودویژگی فرهنگی، دینی – مذهبی و همچنین احترام متقابل در برابر این تشکلات و کمیته‌ها از سوی تمامی تفاوتمند‌یهای ذکر شده، یکی از اصول مبارزاتی انقلاب اجتماعی نوین خواهد بود.
کمیته حمایت از خانواده‌های انقلابی؛ در طول این مدت، جامعه به علت قیام و اعتصابات پی در پی و همچنین به دلیل سیاستهای نابجای نظام اشغالگر در حیطه اقتصاد اجتماعی، خانواده و اشخاص انقلابی بسیاری با مسائل دشوار اقتصادی روبرو گشته‌اند. از همین رو لازم است تمام اقشار و نهادهای جامعه با پیشاهنگی زنان و جوانان با همراهی و حمایت شرکتها، نهادهای غیردولتی و اشخاص دلسوز انقلاب، جهت تامین نیازمندیهای روزانه و حیاتی این خانوده‌ها به سازماندهی خود بپردازند.
نظام دولت ملت با سرکوب زنان تمامی جامعه را با قتل‌عام رو در رو نموده است. در مقابل نیز نظام مدرنیته دمکراتیک با محور قرار دادن مساله زنان، به نماد جامعه سیاسی – اخلاقی که زن درون آن احیا و توانمند ‌گشته را نمایان می‌سازد.

برگزیدن حیات آزاد که حول محور شعار “ژن، ژیان، ئازادی” روی می‌نمایاند، همان شکل‌گیری نظام دمکراتیک می‌باشد. زنان از سراسر جهان به پا خاسته‌اند. ما از خلق‌ها و زنان آزادی طلب و دمکراسی‌خواه شرق کوردستان و ایران خواهانیم که با فلسفه “ژن، ژیان، ئازادی” حیاتی آزاد را بنیاد نهیم. در این مرحله از انقلاب متحد گشته، خود را سازماندهی نموده و با مبارزه‌ای بی‌پایان آزاد گردیم.

زمان دفاع از انقلاب زنان فرارسیده است.

زنده باد انقلاب زنان

زنده باد اتحاد خلق‌ها

ژن، ژیان،ئازادی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست