سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

ایران
با صدای شاعر


زیبا کرباسی


• یار غار نیکانم ایران
از این طرف از آن طرف از هر طرفم ایران
از این جهت از آن جهت از هر جهتم ایران
از این سمت از آن سمت از هر سمتم که می کشد
خارزم و سمنگانم
باختر و بامیانم
غرجستان زابل و سبحستانم ایران ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۹


 
 
این است تمامی این سخن
که تمامش نیست
شمس تبریزی

از یک تا شصتم
از یک تا دوازدهم
از فروردین تا اسفندم ایران
از فرع تا اصلم
از پس تا پیشم
از هوش تا نوشم
از گرازه ی تاریخ زرگری که بگذریم
بر شاخ گرازان وحشی بلبلان مستم
چه چه
قاف سلسله مرغانم از سی
رستن از هر طرفم ایران
آنان که به هر دلیل موجه و ناموجه
گاهی ترس گاهی رذل گاهی طینت جاکشی الاصل گاهی بی خیالی گاهی خیانت گاهی منفعت طلبی گاهی حقارت
گاهی جندگی به مصابح صفت
گاهی مغ مغی به مصاحب خصلت
زبان شان به وقت آوردن نام وطن به تتمه یا شک یا لکنت یا آهستگی یا اکراه یا هر کوفت و زهر مار دیگر می افتد
باد این شعر اگر لنگشان را بگیرد جر می خورند
چشم شان سیاهی می رود
از توش و توان می افتند
از حرص بغض عقده دق و ترکمان می گیرند
یک عاشق بیدار برای زمین کافی ست
به زر نوشته بود این را بر کتیبه ای که سر از زیر آب بیرون آورد
از قعر چاه بابل
آهوبهادر را صدا زد
و بر این نامه ظهور کرد
تا از خواب سراسیمه برخیزد
نام زیبایش را چنان فریاد تا پرده های گوش اهرمن بلرزد و تلپ شود
زمین و زمان و نیانم ایران
تیر چشم اهریمنانم ایران
به خم رسانده چم ددان و بدانم ایران

یار غار نیکانم ایران
از این طرف از آن طرف از هر طرفم ایران
از این جهت از آن جهت از هر جهتم ایران
از این سمت از آن سمت از هر سمتم که می کشد
خارزم و سمنگانم
باختر و بامیانم
غرجستان زابل و سبحستانم ایران
هر جا قدم می کنم به درشتی به قد مازندران گیلان
هر جا که به عزتم سلام می کنم تخت جمشید
هر جا عشق آغوش بیاسا می شود تخت شیرین
هر جا به ارتفاع غیرت کردستان
هر جا به اوج بیخ تا بیخ شیر وطن لرستان
هر جا تخت گاز می روم موتور نمی سوزانم جنوب
هر جا هلهله ی صفا سیستان
هر جا تخت سینه ی رستم بلوچستان
هر جا نفس می کشم می دمم می آفرینم
طلوع مدام شرفم تبریز آذرآباجانم ایران
رومیه ام چیچستم آذرآبادگانم ایران
ایران زمینم ایران جهان شاهم قلندرم ایران
دستی را که پنهان کرده ای
بر چشم زمین بکش
تا زیبا شویم
بگذار انگشتانت
بر شقیقه های این توپ گرد با جذبه
مست کندشعر را با صدای زیبا کرباسی بشنوید:

soundcloud.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست