سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

توپم پر است


زیبا کرباسی


• نه
هیچ خیانتی در کار نیست
کارتان به شکل مرموز
اما
خرفتی درست است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ دی ۱٣۹۶ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۱٨


 
نه
هیچ خیانتی در کار نیست
کارتان به شکل مرموز
اما
خرفتی درست است
هفده شهر سر شیرت را
در قراردادی تفیلی
به چای ترکمن بنشانی
ردیف
ذبح حلال کنی
تا سلسه ات جنبان شود
سلوت
بند تنبانت گشاد
فلوت
جلد عوض کنی
توت
و لابد
آن که تاریخ هزاران ساله اش را
به هزار و سیصد سال تخفیف داد
خیانت نکرد
و لابد
آن که نام باستانی ی سرزمینی را
به نام جوان فروخت و گا داد
خیانت نکرد
و لابد
آن که پس وند زمین را به شهر نزول داد
به اصل عقل خیانت نکرد
و اصلا
اصیل ایرانی ست
چااکریم
سرباز باشی
الدرم بلدرم کنی
خودت را قلدر لقب کنی
گوه زیادی هم
دو لپی بخوری
سراسری فارسی حقنه کنی
غرور ملتت را
زیر طعن تبعیض و تفرقه
تفته کنی
در شعور را
تخته کنی
که انجام وظیفه کرده ای
تف
توفیق اجباری ی نفی حجاب به موئنث فرو کرده ای
عزتت دونبش
حال موقت نفتی به ملت داده ای
دمت دودکش
سرو گوش شهر ها دستی آبکی کشیده ای
جدا
جدا
شمال و جنوب
خیلی هم خوب
تا اگر معنی ی روشنفکر همه چیز فروش است
اعم از آدم و خود و خدا و وطن
انقلاب روشنفکری راه بیفتد و
از خون ملت مایه بگذارد
تا هفت سال چنان به جنگ بمانی
زب و ربت را مامان صدا کنی
چه عیبی دارد
دست به شهید ملت ما ملس است
صدها هزار که هیچ
ملیون ها هم جا داریم
اصلا برای دریافت کلید زرد است
بدنیا می آییم
راه بهشت کدام ور است کبری
نشان بده تا انضباط صف را رعایت کنیم
وقت انقلاب زمرد نشان رسیده
صورت زنانمان را چنان از باسمه و مشما پر کنید
که تنها لبخند مخملی بزنند
مردان مان را چنان اخته کنید
شعار های نرم دهند و
اعتراض قراضه ی قومی ی ما را
به جویدن آدامس شیک
در سالن های ورزشی
به تب بگیرید تا به خنکی راضی باشد
مگر مرگ شرف کند
مگر شرف حکم دهد
مگر حکم بدارد
ما مردم گرسنه ایم
ما زن ستمدیده
ما کودک کار
ما ملت داغ دیده
شکنجه چشیده ایم
ما جهان چندمی ها
چندم این جهان
این زمین نابکار
به همت ماست که می گردد
وای شماست
وای شماست
اگر
اگر
بلنگدListen to zibas poem with her voice
soundcloud.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست