سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

بنجلات


زیبا کرباسی


• دمق کش شدم ای خدا
تا سنگ تمام گذاشته باشی
جنب عاشقیت ما ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶


 
تاریخ تولد اولین بنجلات برمی گردد به دسامبر ۲۰۱۵ انها به ترتیب سرایش درصفحه ی شخصی ی من به ثبت رسیده اند.
به اصرار چند تن از عاشقان شعر و شیوه چند تای آن ها را با صدای خودم برای شما به یادگار می گذارم.
با عشق
زیباهو


بنجلات

۱

دمق کش شدم ای خدا
تا سنگ تمام گذاشته باشی
جنب عاشقیت ما
دوباره
چند عدد از این
ماشین های طوطی سرخود
عاشق کش
سر راه مان
سبز کن
فکرپکریم


۲

خیر سر همه ی بنجلای عالم لاتاولاات
آن چه دانه دانه می خورند
بادن جان است
تک تک بی بخاری ی محض
تک بری
تک خوری
تک پرانی
خواهشا خاطر ما را وقتی می خوایین
زیاده ممنون
هیاتن بخوایین
خیلی هم
مخ لص


٣

والا مرگ را می فرستم
منگوله پنگوله ی کلاه سرخش را
در هوای برج های تان جینگی
والا هول را می دهم
جگر بناهایتان را هورتی و دینگی
والا نفس گاهم
دهان بیا می آ باز می کند
شعر سگم پاچه می گیرد
والا
این والاها
از آن والاها
نیست


۴

چرا که زنم و زورم به مرگ می چربد
ککم را نمی گزد
ال کنم بل کنم هات
کرکری ی جنگ های گرم و سردت
آن کیر ناقصت


۵

ساق و بازوی هردمبیلی
که با دمبیل ورز آورده ای
تا به رخ بکشی
کنار بکش
یال و کوپال
کون قلمبه ای که برهم زده ای
کنار بکش
دماغ و شانه های سربالایت را
کنار بکش
دلت شکمت زیرشکمت را
کنار بکش
اجازتن اجالتن جنازتن اجارتنت را کنار بکش
اصلا کنار بکش
کلا کنار بکش و
کل اجمعینت را و
کل اجنبینت را
پیت و نیم پیت و درپیت مچس برمایت را
کنار بکش
بوی شربتی ی سیکنجبینت را
کنار بکش
ور دستت کندو
خیال بدوز به سرسوزن عسل ته بشقاب این و آن
کنار بشقابت شراب ناب کهن
با پوزه به سرکه ی گندیده نماز ببر
کنار بکش جاکش
فرداروز نگویی
نگفتم کنار بکشصدا:
soundcloud.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست