سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

دمکرات ها در رویای تسخیر کامل قدرت


اردشیر زارعی قنواتی


• ورود پدیده ترامپ به کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان تمام نقشه های آنان را نه تنها برای تسخیر کاخ سفید بر هم زد که هم اکنون پیشاپیش درد از دست دادن کنگره را هم بر تن زخمی خود حس می کنند. با توجه به شرایط موجود و رصد کردن تحولات کنونی در جامعه آمریکا، به نظر می رسد که بعد از چند دوره دوگانگی در ساختار قدرت این کشور امروز دمکرات ها بیش از همیشه به پیروزی در هر دو جبهه ریاست جمهوری و کنگره نزدیک شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱۹ اوت ۲۰۱۶


برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هشتم نوامبر ۲۰۱۶ در قالب رقابت بین "هیلاری کلینتون" کاندیدای حزب دمکرات و "دونالد ترامپ" از حزب جمهوریخواه هم چنان در راس خبرهای جهانی قرار دارد. در درون جامعه آمریکایی هم تقریبا تمام نگاه ها معطوف به رقابت بین این دو بوده و تا حدود زیادی انتخابات کنگره که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود در حاشیه قرار گرفته است. از آنجا که اهمیت انتخابات کنگره در ساختار سیاسی آمریکا کمتر از انتخابات ریاست جمهوری نیست به نظر می رسد که به تازگی گسست در جناح جمهوریخواهان و افول اعتبار ترامپ موجب نگرانی زیاد رهبران این حزب شده است. جمهوریخواهان که تا حدود زیادی به دلیل سیاست ها و نوع برخوردهای ترامپ نسبت به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ناامید شده اند، خطر از دست دادن کنگره را هم در پشت گوش خود احساس می کنند. مخالفت روز افزون جمهوریخواهان ارشد از کمپین انتخاباتی ترامپ و توصیه آنان به کمیته رهبری حزب جهت توقف کمک های مالی به کمپین میلیادر نیویورکی و اختصاص منابع مالی به ستاد انتخاباتی کاندیدای جمهوریخواه کنگره دقیقا از همین جا نشات گرفته است.
از آنجا که دیگر کاندیداتوری دونالد ترامپ در حزب جمهوریخواه تثبیت شده است و امکان جایگزین یک کاندیدای حزبی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، این رهبران حزبی نگران تاثیر منفی نقش آلترنانیوی ترامپ در مجموعه انتخاباتی ماه نوامبر شده اند و این امکان را می دهند که سیاست ستیزه جویانه و تقرقه گرایانه وی که به دو دستگی در طیف رای دهنده جمهورخواه منجر شده است وضعیت را برای نمایندگان آنان در کنگره نیز سخت کند. این در حالی است که در بین دمکرات ها تا حدود زیادی بعد از پیوستن اردوی "برنی سندرز" به کمپین کلینتون یک اجماع و وحدت حزبی حول هر دو انتخابات ریاست جمهوری و کنگره شکل گرفته است. در مقابل تفرقه و چنددستگی در اردوی جمهوریخواهان حول ترامپ در چنین وضعیتی دچار گسست و دوشقگی جهت کسب رای در هر دو انتخابات شده است. از آنجا که منش شخصیتی ترامپ چندان محافظه کارانه و متعهد به پرنسیب های حزبی نخواهد بود، با تشدید این اختلافات به طور حتم حامیان صف مقدم ترامپ و ستاد وی در صورت مرزبندی کاندیدای جمهوریخواه کنگره در مقابل او عکس العمل متقابل نشان خواهند داد. در مقابل آن دسته از کاندیدای جمهوریخواه کنگره که سعی کنند خود را به ترامپ نزدیک کنند، به تبع بخشی از آرای سنتی حزب به خصوص در جناح نومحافظه کاران و رای دهندگان مردد را از دست خواهند داد. به همین دلیل هم اکنون حزب جمهوریخواه در یک مخمصه بزرگ گیر کرده است که تشدید دودستگی در طی هفته ها و ماه های آینده در میان آنان را اجتناب ناپذیر می کند و به تبع تاثیر این انشقاق و اختلاف بر روی رقابت های کنگره بسیار تعیین کننده خواهد بود. اگر همین روند کنونی در بین جمهوریخواهان تا هشتم نوامبر ادامه داشته باشد به احتمال بسیار بالا، آنان کنگره را هم از دست خواهند داد و بعد از سال ها دمکرات ها می توانند این نهاد بسیار قدرتمند را به کنترل خود در آورند.
نامه بیش از هفتاد تن از رهبران و نمایندگان ارشد حزب جمهوریخواه خطاب به "رینس پریباس" رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه مبنی بر قطع کمک های مالی حزب به کمپین انتخاباتی ترامپ و اختصاص آن به ستادهای انتخاباتی کاندیدای کنگره که در روز ۱۱ ماه اوت در وب سایت "پولیتیکو" انتشار یافت، به خوبی نشان می دهد که اختلاف و انشقاق در بین جمهوریخواهان به مرحله ترمیم ناپذیری رسیده است. اگر حزب جمهوریخواه طبق خواسته این رهبران حزبی عمل کند به تبع موجب برانگیختن خشم دونالد ترامپ می شوند و بدون تردید کمپین انتخاباتی وی و رای دهندگان پرشور حامی میلیاردر نیوریکی نیز با عدم حمایت و یا حداقل رای ندادن به نمایندگانی از کنگره که در مقابل آنان قرار گرفته اند، واکنش سلبی نشان خواهند داد. اما چنانچه رهبری حزب به قواعد بازی در خصوص حمایت کامل از کاندیدای ریاست جمهوری حزب عمل کند بنا به گفته نویسندگان این نامه با توجه به شکست قابل پیش بینی ترامپ با هدر دادن منابع مالی حزب به دلیل دوگانگی در برنامه های ترامپ و این نمایندگان قادر به عرضه کردن مطلوب آنان به رای دهندگان مستقل و بخشی از بدنه جمهوریخواهان نخواهد بود. مشکل کمک ها و منابع مالی حزب تنها یک مشکل در طیف جمهوریخواهان است و مشکل بزرگتر اختلاف بسیاری از این نمایندگان که معمولا طبق سلیقه رای دهندگان محلی عمل می کنند با آلترناتیو انتخاباتی حزب که ترامپ آن را نمایندگای می کند، خواهد بود.
شاید بزرگترین موفقیت دمکرات ها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و کنگره بیش از آنچه به دوگانه ترامپ – هیلاری مربوط باشد به همین شکاف در بین جمهوریخواهان ارتباط دارد که تاثیر تعیین کننده آن در انتخابات کنگره می تواند پیروزی در این نهاد را برای آنان بیمه کند. هر چند که ترامپ و کلینتون هر دو جزء شخصیت هایی می باشند که به یک نسبت دشمنان قسم خورده و با ثباتی را بر دوش خود حمل می کنند که برای موفقیت یا شکست هر کدام از آنان باید به انتظار میزان آرای عمومی و تمایل طبقات رای دهنده خاکستری در طی سه ماه آینده نسبت به آنان نشست، ولی این موضوع در مورد انتخابات کنگره روند پیچیده تری را به دنبال خواهد داشت. همسویی و اتحاد دمکرات ها به خصوص بعد از پیوستن سندرز به اردوی هیلاری و مدیریت موج حامیان رادیکال و مستقل وی در چارچوب قواعد حزبی که بنا بر نظرسنجی ها حدود هشتاد درصد آنان را شامل می شود به عکس اردوی جمهوریخواهان تبدیل به نقطه قوت دمکرات ها هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات کنگره خواهد شد. به همین دلیل چنانچه در طی سه ماه آینده در حزب جمهوریخواه یک تعامل مثبت و اجماع حزبی حول ترامپ شکل نگیرد، رخداد بزرگ و تعیین کننده یی که موجب رسوایی هیلاری شود اتفاق نیافتد و در مجموع روند انتخاباتی و مناسبات حزبی به همین ترتیب کنونی دبنال شود، باید در انتظار شکست جمهورخواهان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره بود. این معادله هم اکنون برای جمهوریخواهان به یک کابوس تبدیل شده است چرا که تبعات از دست دادن کنگره حتی می تواند از عدم رسیدن به کاخ سفید هم برای آنان سنیگن تر باشد. ورود پدیده ترامپ به کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان تمام نقشه های آنان را نه تنها برای تسخیر کاخ سفید بر هم زد که هم اکنون پیشاپیش درد از دست دادن کنگره را هم بر تن زخمی خود حس می کنند. با توجه به شرایط موجود و رصد کردن تحولات کنونی در جامعه آمریکا، به نظر می رسد که بعد از چند دوره دوگانگی در ساختار قدرت این کشور امروز دمکرات ها بیش از همیشه به پیروزی در هر دو جبهه ریاست جمهوری و کنگره نزدیک شده اند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست