سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

شراره‌ی کبریتِ بهانه


جهانگیر صداقت فر


• من با شما
          -‌ای بانیان ِ خون به کامی‌ نسل‌ها ! -
پیمان ِ هم روی نخواهم بست
تا در حضور حیرتِ خلق‌های ساده‌ی معصوم
از درونه‌ی صندوق ِ شعبده
                              خرگوش ِ فریب در آرید ، ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ -  ٣ اوت ۲۰۱۶


 
این باور من است که دیری ‌ست تا مفهوم "سیاستمداری" از فنّ "اداره کردن امور مملکت" با نیتِ عدالت گستری و دادخواهی برای ملت ها، به حرفه‌یی آلوده به مکر و حیلت برای کسبِ جاه و مقام و منافع شخصی‌ - یا گروهی مشخص - بدل شده است. و هیچ اندیشه‌ی "رشنفکرمابآنه" مرا جز این مجاب نمی خواهد کرد ! همین بس که از دریچه‌ی بصیرت به تاریخ و اوضاع جهان نظر بر بیافکنیم تا این مدعا را نیاز به شرح و بیانِ بیشتر نباشد.

باری، از ارتکابِ سروده‌ی زیر بیش از ۱۵ سال می‌‌گذرد؛ و این روز‌ها در کشاکش "پرده بازی" انتخابات آمریکا، دوباره خوانی‌اش بی‌ مناسبت نیست !

                                           " شراره‌ی کبریتِ بهانه "من رای‌ام را به زباله دان ِ بطلان ٔبر نخواهم ریخت.من با شما

          -‌ای بانیان ِ خون به کامی‌ نسل‌ها ! -

پیمان ِ هم روی نخواهم بست

تا در حضور حیرتِ خلق‌های ساده‌ی معصوم

از درونه‌ی صندوق ِ شعبده

                              خرگوش ِ فریب در آرید ،

و تا کلید ِ طلسم را

در آستین ِ حیلت

                رندانه

                         نهان دارید.نه‌،

   ‌ای نفتیان !

من شراره‌ی کبریتِ بهانه نخواهم شد

تا تداوم بیابد حریق ِ جهانسوز ِ آز ِ شما

و دست و پا بسته به ریسمان ِ اطاعت

نمی رقصم عروسکوار

                        دگر باره

                               به ساز ِ شما.

***

هم در هماره‌ی تاریخ

                به رای شما نبود مگر

که دستار ها

چشم بندِ جماعتِ ساده دلان شد در اقصای جهان

و روشنای بصیرت

                - در هنجاری باژگونه -

                                       به ظلمتی بدل شد بی‌ بدیل

که پنداری طلیعه‌ی نور را در آستانه‌ی رستخیز

در خفتنگاهِ خلق گردن زدند ؟و هم این اعتیاد ِ خلایق به خلسه‌ی غفلت

از افیونی ِ شرابِ مکر ِ شمایان نبود مگر

که در رستنگاه اندیشه‌های رهایی

بینائی را فرصتِ نطفه بستن نداد

و شعور شکفتن را مجال بالیدن ؟

***

دیری نمی گذرد

            که این نیز می‌‌خواهد گذشت

و هم راهیان ِ من

                     - این خیل دلیر ِ کمر بسته،

                                              هر چند تکیده و خسته -

از کمینگاه ِ صبوری اعصار

                              بر خواهد خا ‌ست

و درفش ِ عصیان بر خواهد افراشت

تا تیغ ِ زنگار بسته ز تجربه‌های بسته زبانی‌ را

صیقل دهد

          به مسلخ ِ خون ریز ِ انتقام .نه‌،

سوداگران ِ جان ِ آدمیان ،

                            زنگی دلان !

من رای‌ام را به زباله دان ِ بطلان بر نخواهم انداخت

و با شما نفتیان،

                  - بانیان ِ وبای جهل -

پیمان ِ هم روی نخواهم بست.

                                                       **********

جهانگیر صداقت فر

بازنگری - ۱۵ اکتبر ۲۰۰۰


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست