سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

اگر نقش بازی نمی کنند!
ییشنهاد برگزاری تحصن اصلاح طلبان نظام برای دریافت تضمین انتخابات آزاد


سام الدین ضیائی


• پیشنهاد تحصن همگانی اصلاح طلبان تا اعلام لغو تضمینی نظارت استصوابی و اجازه ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان با نظارت نمایندگان همه ی گروه های اصلاح طلب مخالف حاکمیت تنها راه واقع بینانه ی اصلاح طلبان متعهد به جمهوری اسلامی است. اگر نقش بازی نمی کنند! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ مهر ۱٣٨۵ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶


هنوز هم «انتخابات» تنها راه   طرح استیفای مطالبات سیاسی مردم در جهان و دموکراسی نیز که با سازوکار انتخابات محقق می شود مناسب ترین روش برای احتراز از اشکال خشونت‌بار جابه‌جایی قدرت است. اما نه انتخاباتی که به دستور و انشا و برای خالی نبودن عریضه ی   جمهوریت به نمایش گذارده شود. نه برگزارکنندگانش متخلق به اخلاق دموکراتیک باشند. نه نامزد هایش به روش دموکراتیک معرفی شوند و نه رای دهندگان به اجرای دموکراتیکش مطمئن. به‌ نظر می رسد در ایران نیز با توجه به بحرانی بودن وضعیت اجتماعی، سیاسی و بین المللی، یاس شدید و بی اعتمادی مردم به نظام و بدتر از آن بدبینی تقریبا بی بازگشت آنان نسبت به اصلاح طلبان درون نظام، تنها راه پرهیز از خشونت، توسل به آرای مستقیم آنان است :
 
۱ ــ وادار کردن حکومت به برگزاری رفراندوم از راه های قانونی و تحت نظارت سازمان های بین المللی هر چند بهترین گزینه، اما دشوارترین و دست نیافتنی ترین آنها در شرایط فعلی است. همچنین با توجه به طرح چند باره آن از سوی احزاب و گروه های داخلی و نداشتن ضمانت قانونی و اجرایی از یک سو و نپذیرفتن حاکمیت از سوی دیگر، بدون دخالت نیروهای خارجی غیر قابل دسترسی است و بنابر این غیر قابل ییشنهاد و یذیرش .
 
۲ ــ تغییر آن بخش از قانون اساسی که با اصول ابتدایی آن و وعده های بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر ملاک بودن رای مردم مغایر است با برقراری شرایط برگزاری انتخابات آزاد نمایندگان قانونگزار هم از گزینه‌های دشوار دیگری است که در این مورد نیز به نظر می رسد حاکمیت با توجه به پیش بینی تقلیل صریح و واگذاری سریع قدرت مطلق خود به ملت به آن تن در نخواهد داد .
 
۳ ــ ییشنهاد شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ییشین به شرط حذف فیلتر استصوابی شورای نگهبان از راه هایی بود که به سختی گزینه های پیشین می نماید و چنان چه به یاد داریم در شرایطی که بس بهتر و بازتر از اکنون و به سوی اصلاح طلبان بود عملی نشد. و اما حال که همه از ریاست جمهوری تا مجلس مطیع ولایت مطلقه ی آقایان فقهایند، ابلهی است اگر فکر کنیم شورای نگهبان که در انتخابات ریاست جمهوری که جز یک یست نمایشی و کاتبی اعظم نیست زیر بار نرفت انتخاب رهبری را به آقایان اصلاح طلب بسیارد. مگر آن که توافقی از جنسی دیگر حاصل شود. به هر روی آن چه مسلم است شورای نگهبان که قدرت مافوق رهبری خود را از حربه نظارت استصوابی دارد هرگز حاضر به تقدیم آن به ملت نخواهد شد. این مشکل اساسی در دو گزینه پیشین نیز به قوت خود باقی است .
 
۴ ــ اما به نظر می رسد پیشنهاد تحصن همگانی اصلاح طلبان تا اعلام لغو تضمینی نظارت استصوابی و   اجازه ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان با نظارت نمایندگان همه ی گروه های   اصلاح طلب مخالف حاکمیت تنها راه واقع بینانه ی اصلاح طلبان متعهد به جمهوری اسلامی است. اگر نقش بازی نمی کنند !
 
هر چند امکان بروز بحران پس از اجرای گزینه چهارم غیر قابل پیش بینی نیست اما به این دلیل قابل دسترسی تر است که ضمن آن که آبروی برباد رفته اصلاح طلبان حکومتی را باز خواهد گرداند، شرایط بازگشت به موقعیت دوم خرداد و استفاده دوباره از فرصت های سوخته ی گذشته را فراهم خواهد آورد. مگر آن که بخش لجباز و سرسخت حاکمیت به عنوان آخرین راه نجات خود به روش های خشونت آمیز متوسل شود که به دو دلیل عاقلانه نمی نماید. نخست آن که بی شک این بار ناگریز دخالت بیگانگان را در برخواهد داشت و دوم آن که تحصن اکثریت گروه های اصلاح طلب در یک جبهه ی متحد و محکم و با حمایت همّه ی قدرت های درون حاکمیت سابق و کنونی که گوشه ی چشمی به آنان دارند، به آسانی تحصن مجلس اصلاح طلب سابق نخواهد شکست .
 
این نکته نیز یادآوری می شود که اجرای گزینه های یکم تا سوم بی فشار و یا دخالت سازمان های بین المللی و کشورهای قدرتمند جهانی در حال حاضر غیر قابل دسترسی است و آن چه از شرایط کنونی جهانی بر می آید این سازمان ها و کشورها هنوز به زمان چنین دخالت آشکاری نرسیده اند. مزیت گزینه چهارم حتی در صورت عدم موفقیت نیز حداقل زمان حمایت را نزدیک خواهد کرد و در نتیجه شرایط گزینه های دیگر را هموار .
 
نگارنده   ــ هر چند خود چنین کار بزرگ اما شدنی را در اندازه ی بسیاری از ییشنهاد شوندگان نمی بیند و چنان چه از تحریم کنندگان انتخابات فرمایشی ییشین بود بی رخداد معجزه ای به شرکت در انتخابات از آن دست توصیه نخواهد کرد ــ در همین راستا و در فرصتی که باقی است به دوستان قدیم اصلاح طلب ییشنهاد می کند در خلوت سحرهای باقیمانده ی رمضان کلاه ها را قاضی کنند و ببینند با شرایط فعلی شرکت در انتخابات چه اندازه خنده آور و بدتر از آن خیانت به ملت است. اگر مسلمان اند !


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست