سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

دولت رفاه محافظه کاران


دین بیکر - مترجم: احمد سیف


• لیبرالها و محافظه کاران هر دو می خواهند دولت درآمدها را باز توریع کند. تفاوت شان در سمت و سوی این بازتوزیع است و محافظه کاران که زرنگ ترند نقش دولت را در بازتوزیع پنهان می کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶


 
متخصصان می گویند که انتخاب سیاسی اصلی بین محافظه کاران و لیبرال هاست محافظه کاران می خواهند همه چیز را به نیروهای بازارآزادواگذار کنندولی لیبرال ها معتقدند که دولت باید به توزیع درآمدها بپردازد.
ولی متخصصان اشتباه می کنند. درواقع لیبرالها ومحافظه کاران هر دومی خواهند دولت درآمدها را باز توریع کند. تفاوت شان در سمت وسوی این بازتوزیع است و محافظه کاران که زرنگ ترند نقش دولت را در بازتوزیع پنهان می کنند.
اگراندکی ازسطح قضایا فراتر برویم در هرسیاستی که مورد حمایت آنهاست شما این نقش دولت را در بازتوزیع درآمدها به نفع طبقات ثروتمند می بینید.
از سیاست تجارتی شروع می کنیم. محافظه کاران می گویند که ما باید در اقتصاد جهانی فارغ از حمایت رقابت کنیم. درطول ۲۵ سال گذشته، میلیونها کارگر صنعتی درامریکا در نتیجه رقابت کارگران ارزان تر درکشورهای در حال توسعه ازکار بیکارشدند. محافظه کاران می گویند که اگر این کارگران می خواهند دراقتصاد جهانی رقابت کنند باید سطح مهارت های شان را بالا ببرند.
در این روایت،اندکی حقیقت وجود دارد. درمکزیک وچین کارگرانی هستند که حاضرند با بخشی ازمزدیک کارگر امریکائی کاربکنند. نتیجه این کار این است که قیمت محصولات صنعتی پائین می آیدوبه نفع مصرف کنندگان امریکائی است. ولی این تنهایک بخشی ازکل داستان است. درهمین مکزیک وچین ودیگر کشورهای در حال توسعه میلیونها آدم دیگر، دکتر، حقوقدان، حسابدار و اقتصاددان هستند که می توانند هم سطح با کارگران امریکائی مهارت داشته وحاضرند  درداخل امریکا بابخشی از مزدیک کارگر مشابه امریکائی کار بکنند. اگر چنین بشود هزینه خدمات بهداشتی، آموزشی و شهریه دانشگاه برای مصرف کنندگان امریکائی خیلی پائین خواهدآمد. ولی تعداد معدودی از این افراد مکزیکی یا چینی ( حتی از کشورهائی مثل انگلیس وآلمان) می توانند در امریکا کار بکنند چون دولت امریکا با حفظ انواع محدودیت ها، از حقوق بالای حرفه ای ها دراقتصاد حمایت کرده و اجازه رقابت به ساکنان کشورهای در حال توسعه نمی دهد. درحالی که محافظه کاران با استفاده از مقررات نفتا کارگران صنعتی را مجبور به رقابت با کارگران کم مزد خارجی کرده اند ولی موانع موجود برای حفظ حقوق بالای دکترها وووکلا را حفظ کرده اند. هزینه های اقتصادی مداخله دولت های پدرسالاربسیار چشمگیر است. اگر تجارت آزادباعث شود که حقوق دکترها در امریکا به سطح درآمد دکترها دراروپا برسد، از همین یک مورد، مصرف کنندگان امریکائی سالی ٨۰میلیارد دلار پس انداز خواهند کرد.
ولی این تازه ابتدای داستان است. وقتی که هیئت نظارت بر سیستم بانک مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش می دهد، این بازوی دولتی عمدا کارگران را ازکار بیکار می کند تا از قدرت چانه زنی شان بکاهد. کارگرانی که با این کار بانک مرکزی فدرال از کار بیکار می شوند، عمدتا کارگران صنعتی، کارمندان فروش، و منشی ها هستند نه دکترا ووکلا و یا اعضای هیئت مدیره شرکت ها. به عبارت دیگر، سیاست ضد تورمی دولت یعنی واداشتن کارگران میانی ورده پائین به قبول  مزدهای کمتر. قوانین ورشکستگی که پارسال به تصویب رسید به عنوان کوششی برای واداشتن بی عرضه ها به پاسخگوئی ارزش گزاری شد. شیوه دیگر توصیف این لایحه این است که به واقع دولت کوشیده تا به وام دهندگانی که به خاطر بی عرضگی خود نتوانسته بودند اعتبار وام گیرندگان را درست ارزیابی کنند، کمک کند.
دریک اقتصاد بازار، وقتی کسی قضاوت نادرست می کند، از پی آمدهای قضاوت نادرست لطمه می خورد. ولی درسرزمین دولت های پدرسالار محافظه کاران، وام دهندگان بی عرضه از دولت می خواهند و که برود و طلب هایشان را برایشان جمع کند.
درهمه عرصه های سیاست اقتصادی، می توان دست دولت مداخله گرمحافظه کاررا نشان دادکه چگونه برای انتقال پول از طبقات میانی وپائینی به طبقات بالائی عمل می کند.
محافظه کاران ادعا می کنند که این بازتوزیع درآمدها به نفع طبقات بالائی تنهانتیجه طبیعی بازار است. ولی این حقیقت ندارد بلکه این، نتیجه سیاست آگاهانه دولت است.  هرگونه بحث جدی درباره سیاست اقتصادی باید ابتدا این واقعیت را به رسمیت بشناسد که چگونه محافظه کاران موفق شده اند تا زمینه را فراهم کرده و بعد مداخله دولت خود را به بحث عمومی بگذارند.
تنها ابلهان هستند که دریک بازی دستکاری شده شرکت می کنند. اگر امریکا قرار است اقتصادی داشته باشد که به نفع اکثریت مردم ونه یک اقلیت کوچک نخبگان فعالیت می کند ما باید ضمن مشخص کردن مداخله دولت پدرسالار که فقط به نفع ثروتمندان است آن را به چالش بطلبیم.
اصل را در اینجا بخوانید.
www.philly.com
http:/www.niaak.blogspot.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست