سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نیوزویک و خامنه ای "محبوب"!


علی کشتگر


• فرید زکریا، سردبیر هفته نامه نیوزویک درآخرین مقاله خود به تاریخ بیست ژوئن (سی ام خرداد) که در این رسانه منتشر شده از قول یکی از فعالان سیاسی ایران مدعی شده است که: علی خامنه ای "محبوب ترین شخصیت سیاسی" در ایران است. این ادعا به حدی بی اساس است که طبعا هر ایرانی درگیر در جنبش دموکراسی خواهی را دچار شگفتی، رنجیدگی خاطر و تردید نسبت به نیت مدعی می نماید! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ تير ۱٣٨۹ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰


فرید زکریا، سردبیر هفته نامه نیوزویک درآخرین مقاله خود به تاریخ بیست ژوئن (سی ام خرداد) که در این رسانه منتشر شده از قول یکی از فعالان سیاسی ایران مدعی شده است که: 1- علی خامنه ای "محبوب ترین شخصیت سیاسی" در ایران است. (the signle most popular political figure in iran )   و محمود احمدی نژاد بخاطر هزینه کردن درآمدهای نفتی ایران درجهت رفاه و آسایش مردم در ایران محبوبیت دارد!)1(
این ادعا که در تبلیغات رسمی حکومت تکرار می شود به حدی بی اساس و بیگانه با واقعیت های فضای سیاسی کنونی ایران است که طبعا هر ایرانی درگیر در جنبش دموکراسی خواهی را دچار شگفتی، رنجیدگی خاطر و تردید نسبت به نیت مدعی می نماید! آقای فرید زکریا که به عنوان یک روزنامه نگار مطلع درباره ایران و خاورمیانه شهرت جهانی دارد.مقاله خود را در مخالفت با سناتورهایی که خواستار برخورد قاطع تری با جمهوری اسلامی هستند نوشته است!
ما ایرانیان این روزها در اثبات کذب بودن این ادعا ی عجیب و بیگانه با حقیقت دلایل فراوانی در دست داریم که چند نمونه آن را برای آگاهی کسانی مثل آقای زکریا یادآور می شوم:
- خامنه ای و احمدی نژاد برای برگزاری یک تظاهرات رسمی درایران با وجود بسیج همه امکانات دولتی، انتقال داوطلبان از نقاط مختلف ایران به تهران و پذیرایی از شرکت کنندگان در تظاهرات دولتی هرگز موفق نشده اند جمعیتی در حد پنج درصد از ساکنان فعال شهر تهران را برای حمایت از خود گرد آورند! اگر جمعیت فعال تهران را پنج میلیون بدانیم پنج درصد آن می شود دویست و پنجاه هزار! آنها بدون بسیج همه امکانات خود حتی دو درصد جمعیت را نیز نمی توانند به پشتیبانی از خود برانگیزانند!
- حالا این وضعیت رقت بار سران حکومت را با حامیان جنبش سبز مقایسه کنید. همه می دانیم که روز 25 خرداد هشتاد و هشت با وجود مخاطرات و تهدیدهای حاکمیت دست کم سه میلیون نفر در تظاهرات مسالمت آمیز تهران در اعتراض به تقلب انتخاباتی شرکت کردند. از آن زمان تا کنون نیز رژیم برای جلوگیری از شکل گیری تظاهرات بزرگ ملی ایرانیان، خود را به هرجنایتی علیه مردم معترض ایران مجاز دانسته است! همه جهانیان در جریان انواع جنایات حکومت کودتا و تظاهرات اعتراضی وسیع ایرانیان در سال گذشته هستند و ذکر آنها را در این جا لازم نمی بینم. فقط براین واقعیت پای می فشارم که از کودتای 22 خرداد به این سو دروغ ها، حق کشی ها و آدم کشی ها، همراه با تشدید دشواری های اقتصادی و معیشتی مردم، خامنه ای و احمدی نژاد را نه محبوب تر که در میان مردم ایران منفورتر و منزوی ترساخته است.
- آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکنون بارها خواستار صدور مجوز برای یک گردهمایی مسالمت آمیز در تهران و یا هرجای دیگر ایران شده اند، اما حکومت خامنه ای و احمدی نژاد که می دانند میلیونها نفر در چنین حرکتی شرکت خواهند کرد همواره از صدور چنین مجوزی سرباز زده اند.
- همراه با رویش جنبش سبز دموکراسی خواهی که در یکسال گذشته در ایران عمق و ابعاد بیشتری پیدا کرده ریزش و فرسایش حکومت خامنه ای از بیست و دو خرداد هشتاد و هشت تا امروز ادامه داشته است. چنان که امروزه نه فقط اقشار مختلف مردم ایران که اکثریت روحانیون و مراجع نیز با اعتراضات علنی و یا سکوت معنی دار، مخالفت خود را با خامنه ای و رئیس جمهور دست نشانده او اعلام کرده و می کنند. کار انزوای آقای خامنه ای به جایی رسیده که او مجبور است اعضای جریانات اصول گرای مجلس دست نشانده خود را نیز از طریق باندهای اراذل و اوباش مرعوب کند و برای ساکت کردن مراجع شیعه از طریق اوباش منازل و کلاس های درس آنان را محاصره کند! آقای فرید زکریا برای اثبات ادعای خود مدعی شده است که احساسات مذهبی و ملی مردم نه با جنبش سبز بلکه همسو و همراه با حکومت گران است. این سخن اگر از روی صداقت ابراز شده باشد نشانه بی اطلاعی محض ازاوضاع سیاسی کنونی است. واکنش مردم ایران در جریان درگذشت آیت اله منتظری، مخالفت های وسیع و روزافزون روحانیون علیه خامنه ای و احمدی نژاد و ترس شدید رژیم خامنه ای از روزهای مذهبی و جنایاتی که رژیم در عاشورا مرتکب شد، همه بر نادرستی این ادعای عجیب فرید زکریا که البته از قول آقای مازیار بهاری در مقاله ایشان آورده شده، شهادت می دهند.
- مخالفت وسیع روحانیون سرشناس با خامنه ای و "رئیس جمهور" دست نشانده وی گواه بر آن است که احساسات مذهبی مردم نیز نه در خدمت خامنه ای بلکه کاملا در مخالفت با وی جریان دارد. بسیاری از روحانیون ومراجع نگران آن هستند که نفرت مردم بویژه نسل جوان از جمهوری اسلامی و انزوای اسلام خامنه ای به انزوای اسلام در ایران منجر شود و از همین رو است که برخی از آنان برای حفظ اعتبار اسلام با مردم همسو شده و با خودکامگی خامنه ای و ایادی او به مخالفت برخاسته اند. امروزه کار رسوایی و انزوای خامنه ای به جایی رسیده که حتی برخی از نزدیکترین و وفادارترین همراهان او نیز می کوشند حساب خود را در انظار عمومی از وی جدا کنند.
شاید آقای فرید زکریا موضع بیطرفانه روزنامه نگاری را بخاطر کشمکش درونی سنای آمریکا رها کرده و از سر مخالفت با کسانی که خواستار برخورد قاطع تری با حکومت جمهوری اسلامی هستند، به این ادعا متوسل شده باشد؟ انگیزه اوهرچه هست باید گفت که سخن ایشان در مورد محبوبیت خامنه ای و احمدی نژاد صددرصد با واقعیت های امروز ایران متفاوت است و تاثیر آن در ایران نیز چیزی جز کاهش اعتبارهفته نامه نیوزویک نیست.
من به عنوان یک ایرانی آزادیخواه نه تنها با هرگونه حمله نظامی به ایران مخالف هستم بلکه بارها نوشته ام که نه فقط حمله بلکه صحبت از حمله نیز مستقیما به سود دیکتاتوری سرکوبگر ایران تمام می شود. من نیز مانند آقای زکریا با افراطیونی که به رغم تجربه شکست سیاستهای نظامی گرایانه بر طبل حمله نظامی می کوبند به شدت مخالف هستم. من نیز مثل هزاران ایرانی و هزاران طرفدار آزادی و حقوق بشر و عدالت در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا آرزوی پیروزی آقای اوباما را داشتم واز پیروزی او که یک حادثه تاریخی بی نظیر در جهان بود مسرور شدم. اما طبعا مثل هر آدم منصفی بر این باورم که هم ممکن است آقای مک کین حرف درستی درباره ایران بزند و هم احتمال دارد حکومت اوباما و شخص رئیس جمهور آمریکا درباره ایران اشتباه کنند. برای نمونه با شناختی که از روانشناسی حکومت گران ایران و شخص خامنه ای دارم معتقدم که نامه های ارسالی پرزیدنت اوباما به خامنه ای چه پیش از انتخابات و چه پس از آن موجب توهم خامنه ای و ایادی او شده و چه بسا آنان را در تقلب های انتخاباتی و سرکوب های داخلی گستاخ تر کرده باشد. مقاله اخیر آقای فرید زکریا در نیوزویک نیز به سهم خود به توهم خامنه ای و ایادی او درایران دامن می زند و از همین رو نیز مورد استقبال روزنامه بی اعتبار کیهان که سخنگوی افراطی ترین جریان فاشیستی حاکم را برعهده دارد، قرار گرفته است.

تیرماه 1389
علی کشتگر


متن انگلیسی این نامه برای نیوزویک ارسال می شود!

The Iranian regime has many, many opponents, but it also has millions of supporters. Mahmoud Ahmadinejad may have actually lost the presidential election of 2009, but it was a close contest in which he got millions of votes. What little polling has been done in Iran, coupled with the observations of people who have been there, all suggest that the regime has considerable public support in rural areas, among the devout, and in poorer communities. NEWSWEEK’s Maziar Bahari, who was jailed by the government for four months on trumped-up charges, believes that the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, remains the single most popular political figure in Iran.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست