سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نه بزرگ، خیانت بزرگ و مقاومت مسالمت آمیز بزرگ


علی کشتگر


• مقاومت هر چه مسالمت آمیز تر باشد مردم بیشتری به آن می‌‌پیوندند و بر این اساس گسترده تر و قوی تر خواهد بود. طبعا در مقابل مقاومت مسالمت آمیز گسترده نیرو‌های نظامی دچار تردید میشوند. ارتش و دیگر نیرو‌های نظامی در هیچ نظام استبدادی در برابر جنبش‌های آزادی خواهانه یکدست عمل نمیکنند و در صورت گسترش مقاومت ملی‌بخش بزرگی‌از بدنه نیرو‌های مسلح حاضر به آلوده کردن دست خود به کشتار مردم خویش نخواهند شد و حتّی به مردم می پیوندند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ خرداد ۱٣٨٨ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹


اگر قلب هر یک از آرای به صندوق های ریخته شده را یک خیانت در امانت نام بگذاریم آنوقت تقلب در سی‌میلیون رای ملت چه نامی‌جز خیانت بزرگ خواهد داشت. و این خیانت بزرگ را شخص خامنه‌ای یعنی ‌کسی ‌که گویا میباید عادل‌ترین و صادق‌ترین فرد نظام حاکم باشد مرتکب شده است. این خیانت چنان آشکار و بزرگ است که از دید هیچ ایرانی ‌و خارجی‌ ناظر بر امور ایران پنهان نیست.
احمدی نژاد و خامنه ای که با گستاخی خود را پیروز رای ملت وانمود می کنند اگر راست می گفتند چه نیازی داشتند به فیلتر کردن سایت ها، قطع ارتباطات مخالفان، اخراج روزنامه نگاران خارجی، جلوگیری از نظارت مردم در شمارش آرا، توقیف روزنامه های مستقل داخلی و آماده باش نظامی؟ چرا ایران پس از اعلام پیروزی احمدی نژاد یکپارچه اعتراض شده و نیروهای نظامی بی رحمانه مردم را سرکوب می کنند؟
خامنه‌ای و ایادی او در انجام این خیانت روی قدرت تحمیق خود و ارعاب ملت از طریق نیرو‌های مسلح حساب کرده اند. اما تاریخ نشان خواهد داد که محاسبه آنها از بیخ اشتباه بوده است. اگر مردم تهران و سایر شهرهای بزرگ در ابعاد هزاران در خیابان ها کنار هم بایستند و یا دست به تحصن و اعتصاب بزنند و مسالمت جویانه حق خود را طلب کنند که میکنند، بدنه نیروهای مسلح نیز حاضر نخواهند شد که به دستور فرماندهانی که بخواهند فرمان آتش به سوی ملت صادر کنند گوش فرا دهند.
با همین رویه میشود دیوار این خیانت بزرگ را بر سر خامنه ای، احمدی نژاد و ایادی آنان ویران کرد. تلاش‌های مردم به ویژه جوانان که از بامداد روز کودتا در خیابان‌ها و میادین تهران و شهر‌های بزرگ ملت را به مقاومت همگانی می‌‌خوانند نشان میدهد که ایران زنده است، که ایرانیان آگاهند، که ملت آماده شروع دوران نوینی در مبارزه علیه استبداد است. دورانی که با کودتای بیست و دوم خرداد آغاز می‌‌شود و تا آزادی ایران ادامه خواهد داشت. آنان که در این مبارزه در کنار ملت هستند و خطر آن را به جان میخرند در تاریخ جنبش دمکراسی و عدالت خواهانه ایران نام نیکی از خود به یادگار خواهند گذاشت.
اینجانب به عنوان یکی ‌از فعالان دوران انقلاب بهمن ۵۸ به جوانان و فعالان آزادیخواه و عدالت جوی ایران این تجربه را یاد آور می‌کنم که مقاومت هر چه مسالمت آمیزتر باشد مردم بیشتری به آن می‌‌پیوندند و بر این اساس گسترده تر و قوی تر خواهد بود. طبعا در مقابل مقاومت مسالمت آمیز گسترده نیرو‌های نظامی دچار تردید میشوند. ارتش و دیگر نیرو‌های نظامی در هیچ نظام استبدادی در برابر جنبش‌های آزادی خواهانه یکدست عمل نمیکنند و در صورت گسترش مقاومت ملی ‌بخش بزرگی‌ از بدنه نیرو‌های مسلح حاضر به آلوده کردن دست خود به کشتار مردم خویش نخواهند شد و حتّی به مردم می‌‌پیوندند.
این که ماموران سرکوب دستور دارند وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز را پراکنده کنند نشانه آن است که رژیم می داند این اعتراضات ممکن است هر لحظه به یک جنبش وسیع ملی تبدیل شود.
حالا زمان آن است که اصلاح طلبان در کنار ملت بایستند. آیا میر حسین موسوی، خاتمی، کروبی و احزاب اصلاح طلب این بار تا آخر در کنار ما مردم خواهند ایستاد؟ پاسخ به این پرسش به زودی روشن خواهد شد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست