میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

همبستگی برای آزادی و برابری: بالا گرفتن تنش، افزایش خطر جنگ فرصتی برای سرکوب مبارزات مردم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹٨ (۲٣ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: آزادی زندانیان سیاسی را به شعار هر تجمع و اعتراضی تبدیل کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۰ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): رجزخوانی توخالی علیه "استکبار"؛ سرکوب خشن علیه مردم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۹ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه مشترک نیروهای کمونیست در مورد تبلیغات جنگی میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱٨ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیآن خلق): صدور حکم برای سه عضو کانون نویسندگان را محکوم می‌کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱٨ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد بالا گرفتن گفتمان و تنش جنگی میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۷ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

فراخوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره تخاصمات و مخاطرات ماجراجویانه دولتهای ارتجاعی امریکا و جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۵ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست: درود بر ابتکارات جدید و رادیکالیسم شفاف اعتراض دانشجویان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۴ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): توقف اقدامات تهدیدآمیز و مذاکره بدون قید و شرط، راه جلوگیری از درگیری نظامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۴ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

هشدار جبهه ملی ایران درباره بحران‌سازی، تهدیدات و تشدید آتش جنگ در منطقه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۴ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) درباره تشدید تنش ها میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱٣ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره سیاست های فاشیستی در قبال افغانستانی ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۱ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): علیه قلدری و میلیتاریزم امریکا
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۰ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: هزینه تورم و گرانی را باید چپاولگران حاکم بپردازند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۱۰ می ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانه مشترک سه حزب کمونیست کارگری، در ایران و عراق در مورد: تخاصمات آمریکا با ایران، مخاطرات محلی و منطقه ای
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ (٨ می ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶