میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: شلاق مطلقا ممنوع!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران درباره حکم سنگین علیه نسرین ستوده
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران - یاد و نام استاد ادیب برومند را گرامی می‌داریم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ (۱۵ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): اعتراض به احکام ضدانسانی زندان و شلاق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: صدور احکام ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده را محکوم می کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ (۱٣ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: احکام شنیع و سنگین زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم میکنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱٣۹۷ (۱۲ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه ی حزب تودهٔ ایران در مورد برگماشتن یک جنایتکار به‌ریاست قوه ی قضائیه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۷ (۱۰ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت قرار گرفتن یک جانی بر مسند قضاء!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): انتصابی ننگین! برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

پیام تسلیت سازمان راه کارگر بمناسبت درگذشت رفیق علی صادقی دبیراول حرب رنجبران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه ی مشترک چهار حزب و تشکل سیاسی به مناسبت روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۷ (٨ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک شش جریان چپ به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

همبستگی برای آزادی و برابری: ۸ مارس روز جهانی زن؛ چهل سال مبارزه زنان ایران علیه حکومت اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶