انتقال اخبار روز به نسخه تازه


• سایت اخبار روز به محل تازه ای منتقل شده است. این آدرس از امروز دیگر فعال نخواهد بود. برای اطلاع از تازه ترین رویدادها منتشره در اخبار روز به آدرس www.akhbar-rooz.com مراجعه کنید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٨ شهريور ۱٣۹٨ -  ٣۰ اوت ۲۰۱۹