سخنی با بازنشستگان کردستان! - نسان نودینیاناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۵ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۷ اوت ۲۰۱۹


دوستان عزیز! اگر مجال ماندن در ایران و کردستان را داشتم من هم همراه هزاران معلم در صف شما بازنشستگان بودم.

دوستان عزیز! چگونگی برخورد و یا تعامل با دوران بازنشستگی مهم است. ایجاد امید به زندگی در میان بازنشستگان و سالمندان، بالا بردن کیفیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی، ملاک رابطه نظام حاکم با آنها است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اغلب بازنشستگان به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی ناچار به حضور در بازار کار می شوند. با وجود اینکه انتظار می رود بازنشستگی با دوران استراحت و خروج افراد از فعالیت‌های اقتصادی همراه باشد. اما، دغدغه های مالی و نداشتن درآمد کافی در دوران کهولت و بازنشستگی بسیار آزار دهنده است. افزون بر این، عدم پرداخت حقوق ها برای مدتهای طولانی، ناتوانی از تامین معیشت، رفاه و تفریح سبب فشارهای روحی و جسمی خواهد شد.
فراهم آوردن شرایطی که بتواند وضعیت مالی بازنشسته ها را بهبود بخشد، که بتوانند اوقات خود را به نحو موثر و مثبت پر کنند و نیز ایجاد محیطی آرام که بتواند فرد را از دغدغه های مادی و روحی دور سازد ، مهمترین نیازهای سالمندان و بازنشستگان هستند. متاسفانه بیش از هشتاد درصد از بازنشستگان از وجود این شرایط محروم هستند. هزاران بازنشسته در شهرهای مختلف کردستان با مشکلات فقر و گرانی و بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنند. دست فروشی، کولبری و رانندگی در سن بازنشستگی شغلهای دوم و سوم بازنشستگان در کردستان هستند. معیشت هشتاد درصد از بازنشستگان در ایران رنج آور و تلخ است. در جوامع بین المللی بازنشستگی آغاز دوره ای دیگر در ادامه دوره کار مفید و تلاش بیش از ٣٠ سال کار است. دوره ای از ادامه زندگی است که مورد بیشترین احترام و حمایت قرار میگیرند، دوره پختگی است، دوران کمال فکری است. در ایران اما اقتصاد ویران و بحران مالی و اقتصادی، زندگی هشتاد در صد از بازنسشتگان را به تباهی و دوندگی برای تامین معیشت کشانده است. دولت و نهادهای وزارت کار و اجتماعی بجای احترام و تامین زندگی شایسته دوره بازنشستگی معیشت میلیون ها نفر از بازنشستگان را تلخ کرده اند. شاخص رفاه در ایران در بدترین شرایط قرار دارد. سقوط شاخص رفاه بر روی معیشت و رفاه و امکانات بهداشتی، دارویی، پزشکی، مراقبت و خدمات اجتماعی، گردش و تفریح تاثیرات مستقیم خود را دارد. کودکان و بازنشستگان آسیب پذیرترین قشر هستند. هر روز بر میزان کودکان خیابانی افزوده میشود و سطح معیشت بازنشستگان بد و بدتر شده است.

با وجود مشکلات عدیده و سختی های معیشتی در زندگی روزانه، اما، بازنشستگان با روحیه ای اعتراضی و مبارزاتی علیه وضع موجود بپا خواسته اند. مبارزه میکنند و یک بخش معترض جامعه هستند و بارها و بارها در رابطه با سطح نازل مستمری خود تجمعات اعتراضی بر پا کرده اند. در چند سال گذشته هزاران بازنشسته در سطح کشوری در تهران و ده ها شهر بزرگ بشکل پیگیر و مداومی دست بمبارزه زده اند. خیابان ها با تحمعات مبارزاتی بازنشسته های کشوری محل ملاقات و اعتراض آنها بوده است.

اخیرا انجمن صنفی بازنشستگان کشوری در ٤ شهریور٩٨   فراخوان تجمع در مقابل وزارت کار در تهران و اصفهان دادند، در این تجمع صدها نفر از بازنشستگان کشوری شرکت کردند. تجمعات با شکوهی برگزار شد.    خواستهای شورای بازنشستگان کشوری عبارت بودند از: «حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل و داشتن حق تشکل، حق تجمع، حق تحصن، حق اعتصاب و آزادی بیان، آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کارگران، معلمان، دانشجویان و تمامی فعالین سیاسی زندانی، درمان رایگان و بیمه کارآمد برای بازنشستگان و شاغلین، اجرای قانون خدمات کشوری و برون رفت از خط فقر با دریافت حقوقی برابر با ٧میلیون تومان در ماه با تأکید بر افزایش سالانه حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی، شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های اختلاس شده به صندوق ها و نظارت نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها، تأمین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان، تلاش برای ایجاد تسهیلات فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای همه بازنشستگان در شهرهای مختلف». این خواست ها، خواست های همه بازنشستگان و همه مردم معترض است و جا دارد شما نیز در سراسر کردستان با این خواست ها به میدان بیایید.
اعتراضات بازنشستگان کشوری دارای نقطه قدرتهای ویژه ای در شرایط کنونی است. ٣۴ تشکل و گروه از سراسر ایران به فراخوان پیوستند و از خواست و تجمع آنها اعلام حمایت و همبستگی کردند.

دوستان عزیز! بازنشستگان کردستان!
سابقه و پیشینه اعتراضات بازنشستگان درخشان و پُربار است. در کردستان، همکاری و دست در دست بازنشستگان کشوری گذاشتن در شرایط کنونی فعالیتی مبرم و ضروری است. در کردستان به هر درجه معلمان هماهنگ با اعتراضات کانون صنفی معلمان در اعتصابات سراسری شرکت کرده و با شکوه اعتصابات را برگزاری کرده اند، مبارزات معلمان در سطح سراسری و در کردستان با قدرتمندی بالایی برگزار شده. امروز حضور فعال معلمان در اعتصاب و تجمعهای آنها بخش تفکیک ناپذیر و بهم تنیده مبارزات در سطح سراسری است.
بازنشستگان کردستان را فرا میخوانم دست در دست کانون های بازنشستگان کشوری برای تقویت و سراسری کردن اعتراضات گام بر دارند. امروز عرصه مهم و میدانی تقویت اعتراشات در کردستان حمایت و پیوستن به اعتراضات سراسری در عرصه های مختلف کارگری، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان است.
فعالین کارگری و خانواده های کارگران و بازنشستگان نقش مهمی در تقویت اعتراضات دارند.

نسان نودینیان
٤ شهریور ١٣٩٨ - ٢٦ آگوست ٢٠١٩