مجله ی دانش و مردم- شماره ی ۱۸ منتشر شداخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۲ اوت ۲۰۱۹ 
فهرست مقالات دانش و مردم – شماره ی 18 – بهار 98

«از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو»، نوشته ی دکتر زرافشان

یادبود روزا لوکزمبورگ، نوشته ی دکتر رئیس دانا

نقدی بر کتاب «الزامات ملت-دولت» نوشته ی زید آبادی

مسیرهای رانت خواری، سخنرانی دکتر راغفر

میزگرد دانش و مردم: بررسی نقش و جایگاه طبقه ی کارگر، مالجو، رئیس دانا، صداقت

معنای کار در یک جامعه ی پایدار، نوشته ی جان بلامی فاستر

20 سالگی فاجعه ی یوگسلاوی

نقد فیلم «مارکس جوان»

معرفی کتاب «ترامپ در کاخ سفید»، جان بلامی فاستر

چشم انداز جهان: سودان، آسانژ، لیبی