به قاب پنجره‌ای در کابل


اکبر کرمی


• چه اهمیت دارد رستم زابلی بود یا کابلی؟!
آن‌چه مهم است رودابه است و خواب‌های «فرخنده‌»‌اش ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۱ اوت ۲۰۱۹


 چه اهمیت دارد رستم زابلی بود یا کابلی؟!
آن‌چه مهم است رودابه است و خواب‌های «فرخنده‌»‌اش
که موهایش هنوز
به قاب پنجره‌ای در کابل پریشان است
و دژخیمان هم‌چنان
هم در عروسی و هم در عزا قربانی‌اش می‌کنند
هم در زابل
هم در کابل.

اکبر کرمی
۱۸ آگوست/ واشنگتن دی‌سی