ظریف خطاب به عربستان: اگر من ماله کشم با قاسم سلیمانی مذاکره کنید - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : زندانی زنجیری

عنوان : ماله کش اعظم خیال رئیس جمهوری دارد!
شرایط تغییر مناسب تر میشود ، اینکه فساد و اختلاس و دزدی های نجومی کاملا آنچنان رو شده است که ولایت فاسد به نمایش فساد زدایی با فاسد ترین افراد حکومت دست زده است چندان دوام نمی یابد.
ولی عده ای سعی خواند کرد جمهوری اسلامی را از خاکستر ولایت بیرون بکشند ،تلاشی است که بازماندگان حتما انجام خواهند داد.
۹۰٨٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹٨