دعوت از گروه های تئاتری خارج از کشور. چهاردهمین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ ۵ تا ۹ فوریه ۲۰۲۰اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۷ اوت ۲۰۱۹ 
چهاردهمین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ، ۵ تا ۹ فوریه ٢٠٢٠

دعوت از گروه های تئاتری خارج از کشور

از همه ی گروه های تئاتری ایرانی خارج از کشور که علاقمند به شرکت در این جشنواره هستند دعوت می شود تقاضای خود را همراه با سابقه گروه تئاتر، خلاصه نمایش، چند قطعه عکس از نمایش و فیلمی از اجرا یا تمرین نمایش تا تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١٩ به ایمیل جشنواره ارسال دارند.
 

Tel.: 0049 (0) 6322 5861 000&0) 171 6771461

E-Mail: theatergruppe.boje@gmx.de