کپنهاک: سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۶ اوت ۲۰۱۹