فراخوان تجمع صنفی معیشتی بازنشستگان کشوریاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۵ اوت ۲۰۱۹


بازنشستگان و پیسکسوتان

ما درد مشترکیم

همچو نی می نالیم از سودای دل
آتشی در سینه داریم جای دل

ما که با هر داغ پیدا ساختیم
سوختیم از داغ ناپیدای دل

سوختیم از ثروت بی زحمت حاکمان, سوختیم از دانش بدون شخصیت، سوختیم از سیاست، سیاستمدارانی که ق م خ کشوری را در ۱۲ سال پیش تصویب نموده، ولی در عمل اجرا نمی کنند؟
سوختیم از داغ دل همکاران اسیری که تنها گناه اسارت آنها اصلاح سیستم آموزشی ودغدغه معیشتی بود.
سیاستی که به استناد ماده ٨۵ ق م خ کشوری بیمه جامع و کامل را همانند شاغلین هر سازمانی باید به بازنشسته اش بدهد، و نمی دهد و تمکین نمیکند؟
سیاستی که ٣۰سال از بازنشستگان حق بیمه کسر کرده و حالا بدنبال بیمه ناکار آمد دیگری به نام بیمه تکمیلی است، که هرسال رنج بازنشستگان را بیشتر میکند؟
سیاستی که قانون همترازی را مصوب کرده و در عمل سیاست افزایش قطره چکانی اعمال می کند؟
سیاستی که ماده ۱۲۵ ق م خ ک مصوب کرده، برابر نرخ رشد تورم حقوق را افزایش دهد و خودسرانه
همان ماده را حذف می کند و مطالبات ناشی از آن را به یغما می برند و در عوض حقوق قطره چکانی اجرا میکند و تورم ،گرانی، فقر و بدبختی را گسترش میدهد.
بازنشستگانش را از درآمد صندوقشان محروم می کنند، در مقابل بیمه ای با سقف ناچیز به انان تحمیل می کند؟ و حقوق های نجومی را به نور چشمهای خود پرداخت می کند؟

ای غم پرسم از تو:
سیاستی که روزگارمان را تباه کرده، قابل اعتماد است؟!!!
پس پیشکسوتان و بازنشستگان رنجدیده برای گرفتن حق پایمال شده خود همراه شوید.

روز دوشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۰صبح
مکان: مقابل وزارت تعاون و رفاه

انجمن صنفی بازنشستگان کشوری