با تورم ۷۲ درصدی حداقل مزد فقط کفاف سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را می‌دهد - اخبار روز

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.