کانادا - یادمان سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۱ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۲ اوت ۲۰۱۹