گروه اتحاد بازنشستگان: طرح منشور برای وحدت بازنشستگان در یک تشکل فراگیر و مستقلاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۹


گسترده تر شدن فقر و فلاکت در جامعه بنیان های زندگی مادی و معنوی کارگران و زحمتکشان را به سوی فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله‍ی روز افزون میان طبقات و اقشار زحمتکش جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عریانی نشان می دهد. این تضادها و تفاوت های طبقاتی به رشد اعتراضات مردم دامن زده و موجب گردیده است که توده های زیر ستم جامعه به اشکال مختلف نارضایتی خود را اعلام نموده، به بیان خواست های خود بپردازند.
بازنشستگان نیز که طیف وسیعی از زحمتکشان جامعه را تشکیل می دهند از این ستم طبقاتی که از سوی طبقات دارا و نظام سیاسی بر آنها اعمال می شود در تنگنا هستند و از این مناسبات رنج می برند. ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری، و وجود تبعیض های گوناگون نیروهای بازنشسته را به صف معترضان جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، از جمله تجمع های متعددی است که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای مختلف رسمی برپا می دارند. تجمع های خیابانی نشان دهنده‍ی عمل اجتماعی ای است که بر پیگیری بازنشستگان و تلاش بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. بازنشستگان باید برای نتیجه بخش بودن و تأثیری گذاری ِ بیشتر این تجمع ها، تلاش کنند تشکل های فراگیر و مستقل خود را ایجاد نمایند و با تدوین خواست های خود بر پایه‍ی یک منشور مشترک و همچنین بالا بردن سطح شناخت و آگاهی از دانش مبارزه و چگونگی دستیابی به خواست های خود، اشکال اعتراضات خود را نیز ارتقا دهند. بازنشستگان باید به سمت ایجاد، گسترش و اتحاد سازمان هایی که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی هستند یعنی اتحادیه های مستقل بازنشستگان پیش بروند.   

محور های مبارزات بازنشستگان

الف – طرح روشن و دقیق خواست های فوری، میان مدت و دراز مدت اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توده های زحمتکش بازنشسته که در طول سالیان دراز شکل گرفته و مورد توافق همه بازنشستگان باشند
ب – ضرورت دعوت از همه بازنشستگان اعم از کشوری، تأمین اجتماعی، لشکری، فولاد، نفت، خودرو سازی، معلمان، بهداشت و درمان، شهرداری ها، راه آهن، ماشین سازی، معادن و غیره برای تحقق خواست های خود از طریق راه هایی که مبارزه قدرتمند بازنشستگان را تسهیل نماید.
ت – دعوت از نیروهای شاغل برای ایجاد ابزاری مناسب برای اتحاد کارگران و مزدبگیران اعم از شاغل و بازنشسته به منظور ادامه مبارزه و تلاش بی وقفه برای دستیابی به خواست های مشترک و حرکت در راه تحکیم این اتحاد و همبستگی.

اهداف و مطالبات فوری بازنشستگان

ا – اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱٣٨۶ و برون
رفت از خط فقر با دریافت حقوقی برابر با ۷میلیون تومان در ماه با تأکید بر افزایش سالانه حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی .   
۲- درمان رایگان و بیمه کارآمد و جامع بجای بیمه تکمیلی و پرهزینه برای بازنشستگان و شاغلان
٣ – شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی و برگرداندن سرمایه های اختلاس شده به صندوق ها. همچنین ضرورت نظارت نمایندگان واقعی و منتخب بازنشستگان بر صندوق ها   
۴- اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب با « بند ۱ »
۵ – پرداخت کلیه بدهی های دولت به صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگان
۶- حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تشکل مستقل، تجمع، تحصن، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی   
۷- آزادی بی قید و شرط و بدون وثیقه تمام کارگران، معلمان زندانی، دانشجویان و فعالان سیاسی
٨- تأمین مسکن مناسب برای همه بازنشستگان.
۹- تلاش برای ایجاد تسهیلات فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای همه بازنشستگان در شهر های کشور

اهداف میان مدت و درازمدت

اهداف میان مدت و بلند مدت باز نشستگان در راستای موارد بالا و گسترش و تحکیم آنها می تواند در جریان عمل و با همفکری همه فعالان شکل مشخص و روشنی به خود بگیرد. بی تردید نهادینه کردن تشکل های مستقل بازنشستگان و همکاری آنها با اتحادیه ها و دیگر تشکل های کارگران و مزدبگیران و تلاش برای همبستگی و اتحاد و حمایت متقابل می تواند در سرلوحه اهداف میان مدت و بلندمدت بازنشستگان قرار گیرد. اهمیت چنین نهادهائی نه تنها در جهت احقاق حقوق بازنشستگان، جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها و تضمین بهبود زندگی شان تأثیر تعیین کننده ای دارد بلکه در تأمین رفاه ، سرزندگی و تکامل فرهنگی جامعه و انتقال تجربه به نسل جوان نیز بسیار اثر گذار است.   

پیشنهاد عملی   

تعیین سه کمیته برای اجرای سیاست ها و برنامه عملی تشکل مستقل فراگیر   
الف – کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش
ب- کمیته سازماندهی
ت- کمیته مالی

وظیفه کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش : این کمیته تعیین محورها، خواست ها و شعار های ترویج و تبلیغ برای مبارزات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی و تعیین برنامه مطالعاتی – آموزشی و فرهنگی. این کمیته طرح و پیشنهاد خود را در این زمینه ها به جمع [مجمع عمومی] ارائه می دهد که باید به تصویب عمومی برسد.
مسئولیت رسانه‍ی تشکل ( کانال یا سایت یا وبلاگ و غیره) برعهده‍ی این کمیته است و وظیفه‍ی کمیته سازماندهی عبارت است از:

۱)سازماندهی اکسیون ها
۲) تلاش برای گسترش تشکل های مشابه در شهرهای دیگر،
٣) تماس و ارتباط با تشکل های کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان و غیره برای همکاری و آکسیون مشترک
وظیفه کمیته مالی: جمع آوری حق عضویت اعضا، کمک به ایجاد صندوق های مالی.

۱۳۹۸/۵/۱۵
گروه اتحاد بازنشستگان